fbpx

Ingezonden| Huiselijk geweld, een omvangrijk probleem in de Surinaamse samenleving

GFC NIEUWS- Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem in onze samenleving.
Het is de meest voorkomende vorm van geweld. De gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van slachtoffers zijn vaak ernstig en langdurig.
Er is veel aan gelegen om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, te stoppen en de schade te beperken. Suriname is de afgelopen periode vaker opgeschrikt door moorden op vrouwen door partners of ex-partners. Een moment om bij stil te staan.
Bijna een ieder kent wel een familielid, vriend of kennis die te lijden heeft onder huiselijk geweld. In deze gevallen zijn er uiteenlopende reden waarom dit geweld door het slachtoffer wordt getolereerd. De reden zijn o.a.: afhankelijkheid op economisch gebied, huisvesting, het verstoten van het slachtoffer door de familie, vrienden en kennissen en veelal ook bedreiging met de dood door de pleger.
Wat is nu huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is ingevolge de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld (SB. 2009 no. 84) elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld, dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder, lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt (in huis of elders). Een “partner” binnen deze wet is:
 Een echtgenoot of echtgenote
 Een concubaan of concubine (samenwonend)
Ook een gewezen echtgenoot of echtgenote, een gewezen concubaan of concubine of een persoon die een relatie heeft of heeft gehad zonder gehuwd te zijn of gehuwd te zijn geweest vallen binnen deze wet.
Een belangrijk begrip in deze definitie is het ‘huiselijke’ van huiselijk geweld. Het ‘huiselijke’ van huiselijk geweld wordt niet bepaald door de plek waar het gebeurt, maar door de relatie tussen slachtoffer en pleger. Levenspartners die elkaar bijvoorbeeld in het café of op straat mishandelen, vallen binnen de definitie van huiselijk geweld.
Een inbreker die hardhandig wordt aangepakt door de bewoner van het pand, valt daarbuiten. Kenmerkend voor huiselijk geweld is dat de één macht uitoefent over de ander. Dit gebeurt zelden van de ene op de andere dag. Meestal is er een spanningsopbouw te zien volgens de zogenaamde vicieuze cirkel van macht en controle. Het slachtoffer durft geen hulp te zoeken.
Geweld tegen vrouwen is een ernstige mensenrechtenschending. Uiteraard ook geweld tegen mannen. Iedereen heeft namelijk het recht op een leven vrij van geweld, het recht op leven, het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit en het recht op gezondheid.
Om slachtoffers, zowel vrouwen als mannen, alsmede kinderen, ouders, grootouders, gezinsleden of behoeftigen, tools te geven heeft de overheid in 2009 de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld aangenomen, met als doel slachtsoffers van huiselijk geweld in een vroeg stadium en via een snelle procedure bescherming te bieden.
Slachtoffers hebben dus in een situatie van huiselijk geweld op grond van deze wet de mogelijkheid om een beschermingsbevel bij de Kantonrechter aan te vragen. Dit is een ander alternatief dan het strafrechtelijke en biedt bescherming nog voordat het geweld heeft plaatsgevonden.
De rechter vaardigt een beschermingsbevel uit indien er sprake is van huiselijk geweld. In zo een bevel kunnen verschillende verbods-en gebodsbepalingen worden opgenomen, waaraan de pleger van huiselijk geweld zich dient te houden.
Mr. Mohnie V. Babulall
Advocaat

BEKIJK OOK
Twee jeugdigen aangehouden voor inbraak O.S. Hockeyschool