fbpx

Ingezonden| Hoe gaan wij om met mensen die illegaal ons land binnenkomen?

GFC NIEUWS- Dat mensen een land illegaal binnenstromen, is een wereldwijd fenomeen.
Wat is het verschil tussen deze groep die illegaal ons land binnenkomt en Surinamers die illegaal verblijven in Nederland, op de Caraïbische eilanden of elders?
Wat is het verschil met Afrikanen die de gevaarlijke zee trotseren om naar Europa te komen, of mensen die Amerika willen binnengaan ondanks een grote muur om ze tegen te houden?
Het enige verschil is dat ze toevallig op een andere plek geboren zijn. Ze hebben wel allemaal gemeen dat ze naar betere toekomstperspectieven zoeken. Dat is waar ieder mens naar zoekt. Ook zij die legaal mogen reizen trekken eerder naar een land dat betere toekomstperspectieven biedt.
Ik zag beelden waar men in landen Chinezen slecht begon te behandelen, want ze gaven hun de schuld van het Corona virus. In andere beelden werden zelfs zwarten aangevallen omdat zij de schuld van verspreiding kregen. Ze hadden niet de juiste documenten en waren niet in staat om aan alle hygiënische vereisten te voldoen. Ook in Suriname merk ik vanwege Corona een soort stigma naar mensen die illegaal zijn gekomen.
Zelfs Amerika met hun strenge vreemdelingenbeleid heeft het virus niet buiten kunnen houden. Niemand gaat een land binnen met de bedoeling mensen te besmetten. Het zijn allemaal mensen op zoek naar een betere toekomst en die slachtoffer zijn geworden van een ziekte die niemand wil en waar je achteraf pas achter komt.
Indien, de situatie heel nijpend zou zijn in Suriname bv. zoals in een oorlogsituatie of hongersnood, zou ook ik er niet voor terugdeinzen een land illegaal binnen te gaan op zoek naar een betere toekomst. Het is normaal dat mensen op zoek zijn naar een schuldige en hun frustratie daarop willen afreageren. Als we eerlijk zijn zullen we erkennen dat we de schuld niet gewoon op een groep of bij de overheid kunnen leggen. En haastige ondoordachte besluiten zullen ook niet duurzaam zijn.
Twee zaken waar we reeds jaren mee te maken hebben zijn: “open” grenzen en een gebrekkig immigrantenbeleid. En deze Corona pandemie heeft ons falen als land op dit vlak blootgelegd.
Twee negatieve gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld illegalen in de goudvelden en in de bordelen. Een gevolg van deze open grenzen is ook, dat zelfs criminelen en internationale terroristen in het land kunnen vertoeven zonder dat wij het doorhebben.
Ik pleit daarom om zaken nuchter te bekijken en dat wij zoeken naar duurzame oplossingen.
1. Een systeem opzetten van betere grenscontrole. Dit zal ook in de strijd tegen mensenhandel, en andere zaken die in het duister gebeuren helpen. Er kan gekeken worden naar modellen in de wereld en in samenwerking met internationale organisaties kan het verbeterd worden.
2. Een effectiever immigrantenbeleid. In dit beleid moeten we niet het voorbeeld van de VS volgen, waarbij immigranten als crimineel worden gestigmatiseerd. De stroom van mensen naar een ander land voor een beter bestaan is een natuurlijk proces en je kunt het beter begeleiden en monitoren in plaats van je er tegen te verzetten. Dit is een grote groep van potentieel menselijk kapitaal dat zeker aan de economie kan bijdragen als de overheid ze de juiste begeleiding geeft.
Daarmee voorkom je dat ze in een illegaal, crimineel systeem vastzitten. Ook kan hierdoor mensenhandel worden teruggedrongen.
3. De coronacrisis zien zoals het werkelijk ook is. Een wereldwijd probleem dat geen nationaliteit kent en we de beste mensen en denkers vanuit alle sectoren nodig hebben om dit aan te pakken.
Idris Fredison

BEKIJK OOK
Rumas in dialoog met president: Jeugdontwikkelingsbeleid vereist strategische programma’s