fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| Het quorumprobleem, een slepende kwestie

GFC NIEUWS- Vermeldenswaard is dat er ook in Nederland sprake is van de quorumregel.
Daar zijn er ongeveer 150 zetels in de Tweede Kamer en moeten er 76 Kamerleden aanwezig zijn. Voor zover bekend is, heeft men nooit in de politieke historie van de Tweede Kamer last gehad van quorumgebrek.
In Suriname zijn er 51 DNA – leden. Om een vergadering te beleggen en of een stemprocedure geldig te laten verlopen, moet de helft van de leden de presentielijst getekend hebben. In onze DNA is het de helft aantal leden plus een nodig ( 51 : 2 = 25 , rest één, dus 26 leden).
Het is een zeer kwalijke zaak, dat alhoewel DNA-leden, vooral die van de oppositie in het parlementsgebouw aanwezig zijn, zij toch willens en wetens de presentielijst niet tekenen.
Een DNA – lid wordt door haar kiezersvolk gekozen om haar te vertegenwoordigen en haar belangen te behartigen. Door gebrek aan quorum blijven veel wetten liggen. Recent nog kon de wet over de Huurwet Woonruimte 2018 niet worden afgehandeld. Trouwens een trieste zaak en zeer denigrerend te kwalificeren.
Frappant is dat men wel quorum verleent als het om eigen belang gaat, zoals herziening van hun vergoeding en het afvaardigen van buitenlandse delegaties om daggelden te toucheren.
Het quorumprobleem kan heel simpel worden opgelost door het Ordereglement van DNA – leden aan te passen. Bijvoorbeeld door het niet tekenen van de presentielijst voor een bepaalde periode, wordt er geen vergoeding toegekend. Ik kan u garanderen dat men in dit geval kruipend naar de vergadering komt.
Er zijn DNA-leden geweest die het gepresteerd hebben om een lange periode niet in de Assemblee te verschijnen, terwijl ze hun vergoeding normaal toucheerden. Een voorbeeld hiervan is het toenmalig lid, Desi Bouterse, thans president, die zijn honorarium niet toucheerde en het lid Rashied Doekhie.
Het zij opgemerkt dat alle politieke partijen, alsook de vakbeweging en overige organisaties een vormende taak hebben en het juiste voorbeeld dienen te geven.
Er moet op 25 mei afgerekend worden met politici en leiders die niet voor de samenleving werken, maar de politiek in zijn gegaan om hun eigen zakken te vullen.
Roy Harpal

OOK INTERESSANT
EZ werkt aan wetgeving ter stimulering van ondernemerschap