fbpx

Ingezonden: het kind van vrede en het verdriet van ouders

GFC NIEUWS- Er is veel gebeurd rond het eerste kerstfeest.

Er waren veel aankondigingen van de geboorte van Christus. Er verschenen engelen. De overheid liet Jozef en Maria een moeilijke reis maken, terwijl Maria elk moment kon bevallen. De regering liet een volkstelling houden en iedereen moest naar zijn geboorteplaats gaan. Gelukkig gebeurt dat nu anders.

Er was in Bethlehem geen ziekenhuis en geen plaats voor een zwangere vrouw om te bevallen en Maria kwam terecht in een stal. De bevalling is goed gegaan en er kwam al snel bezoek: eenvoudige lokale herders, maar ook wetenschappers uit andere landen die dure cadeaus brachten.

Jezus was een bijzonder kind zoals de profeet Jesaja (ca. 750 voor Christus) al aankondigde: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede …. (in zijn koninkrijk), doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid.” (Jes. 9:5,6).

Het leek allemaal goed te gaan, maar toen nam de zaak een heel vervelende wending. Koning Herodes de Grote was aan de macht in Palestina. De wijzen uit het oosten waren bij het paleis langs geweest om te vragen over een nieuwe koning die geboren was.

Herodes wist er niets van, maar enkele schrift geleerden konden aanwijzingen geven dat de wijzen waarschijnlijk in Bethlehem moesten gaan zoeken.

Herodes maakte zich zorgen om zijn eigen positie en zag de geboorte van Jezus als een potentieel gevaar voor zijn troon.

Herodes had de wijzen daarom gevraagd om hem te informeren indien ze het kind gevonden hadden, want hij zou het dan zogenaamd ook hulde gaan brengen.

Herodes loog, maar God kende zijn ware bedoelingen en de wijzen werden in een droom gewaarschuwd om niet meer terug te keren naar het paleis.

Herodes wachtte tevergeefs en werd erg boos. Hij gaf opdracht om alle jongetjes van nul tot twee jaar in Bethlehem en omgeving te vermoorden. Hij dacht daarmee de concurrentie in de kiem te hebben gesmoord.

BEKIJK OOK
Weer significante olievondst voor Surinaamse kust

Herodes was alleen met zijn eigen machtspositie bezig en had geen oog voor het verdriet van de vele ouders van de slachtoffers.

In het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 2 vers 17 en 18) is het effect genoteerd: “Toen gebeurde er wat al door de profeet Jeremia (rond ca. 600 voor Christus) gezegd was: In Rama (=Bethlehem) wordt gehuild en geschreeuwd.

Rachel (= symbool voor de vrouwen in die omgeving) huilt om haar kinderen. Ze wil niet dat iemand haar komt troosten, want haar kinderen zijn er niet meer.”

Palestina was geen rechtsstaat waar de Procureur Generaal een onafhankelijk onderzoek naar deze kindermoord kon instellen. Het was een machtsstaat waar de koning zich niets aantrok van wet en recht.

Herodes dacht het probleem met de kindermoord te hebben opgelost, maar God ziet alles. God had op tijd een engel naar Jozef gestuurd, die hem zei om met Maria en de baby naar Egypte te vluchten.

Na de dood van Herodes verschijnt er weer een engel aan Jozef die aangeeft dat hij terug kan keren “Want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven” (Mattheus 2:20). De geschiedkundigen geven aan dat Herodes de Grote binnen een jaar na de kindermoord stierf.

Gelukkig dat de missie van Jezus niet door Herodes verhinderd is en Hij zijn goede werk heeft kunnen doen.

De profeet Jeremia spreekt daarom, in het vers na het grote verdriet in Bethlehem: “Zo zegt de Heer: Stop met huilen, droog je tranen. Er is hoop voor de toekomst, alles komt goed.” (Jeremia 31:16). Dat was en is een geweldige bemoediging ook voor ons in 2019.

De VHP sluit zich helemaal aan bij deze hoop voor de toekomst en wenst u een gezegend kerstfeest toe.

VHP