fbpx

Ingezonden| Het is tijd om TBC te stoppen

GFC NIEUWS- Vandaag 24 maart wordt voor de 38ste keer Wereld Tuberculose (tbc) dag over de gehele wereld herdacht.
Het doel van deze herdenking is om het bewustzijn te verhogen over tbc en de successen geboekt bij het voorkomen en behandelen van deze ziekte, alsook de uitdagingen die gepaard gaan met deze ziekte te benadrukken. Het thema voor dit jaar is “Het is tijd”.
Het is inderdaad nu de tijd om actie te ondernemen willen we de doelstellingen zoals gesteld in de END TB STRATEGIE willen halen, n.l de situatie in 2015 als uitgangspunt;
• Reduceren van de tbc-sterfte met 95%
• Reduceren van aantal nieuwe tbc-gevallen met 90%
• Ervoor zorgen geen enkele familie geconfronteerd wordt met catastrofale kosten t.g.v. tuberculose.
Tuberculose is een infectieziekte die voornamelijk de longen aantast en wordt overgedragen via de luchtwegen.
Op 24 maart 1882 heeft de wetenschapper Dr. Robert Koch de bacterie ontdekt, die verantwoordelijk is voor tbc. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen.
138 jaren na deze ontdekking vormt tbc nog steeds een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Ondanks er successen geboekt worden met betrekking tot het identificeren van de tuberculose gevallen en daling van de sterfte, zijn we nog steeds niet waar we moeten zijn.
Volgens schattingen van de WHO waren er in 2018 ongeveer 10 miljoen mensen die tuberculose gehad hebben, waarvan 1.5 miljoen stierven.
Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) heeft 139 tuberculose gevallen geregistreerd in 2019. Dit is een daling t.o.v. het jaar ervoor (179 gevallen in 2018). Vermeldenswaard is dat dit jaar er ook een vrij hoge percentage van het aantal tuberculosepatiënten succesvol behandeld zijn (87%). Dit is een mijlpaal, omdat er in de afgelopen jaren nooit zo een hoog percentage bereikt werd.
Dit jaar wordt wereld tuberculose dag overschaduwd door de Covid-19 pandemie.
Opmerkelijk hierbij is dat infectiepreventie maatregelen de belangrijkste zijn bij deze pandemie. Infectiepreventie is een van de belangrijkste pijlers in de strijd tegen tuberculose.
Bij infectiepreventie wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Administratieve maatregelen (triage bij hoestende patiënten, scheiden van hoestende patiënten van niet- hoestende patiënten en de juiste hoest hygiëne toepassen)
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneusmaskers)
• Maatregelen betrekking hebbende op de omgeving (ventilatie, UV-filters)
Het toepassen van de administratieve infectiepreventie maatregelen kan al heel veel helpen met het verminderen van de overdracht van de infectie en is zeker haalbaar voor elk persoon.
Goede infectiepreventie maatregelen zijn van eminent belang voor het stoppen van de transmissie van respiratoire infecties. Dit geldt niet alleen voor tuberculose en Covid-19, maar alle andere luchtweginfecties.
Het is daarom van belang de juiste hygiëne maatregelen in acht te nemen om zo de verspreiding van ziekte en derhalve de ziektelast te verminderen. Dit zal ons in staat stellen om de schaars beschikbare middelen effectiever te gebruiken.
In 2018 was er een tekort van 1.3 miljard dollar wereldwijd voor tuberculose preventie, diagnostiek en behandeling. De WHO roept daarom overheden op om meer fondsen beschikbaar te stellen voor de bestrijding van deze voorkombare en te genezen ziekte.
Het Nationaal Tuberculose programma (NTP) roept hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten op welk gebied dan ook om de zorg voor de mensen die lijden aan deze ziekte te garanderen. Van belang is het beschikbaar zijn van middelen nodig voor vroegtijdige diagnostiek en snelle behandeling.
Het NTP probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tbc. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van tbc onder zowel de gezondheidswerkers als het algemene publiek.
Het NTP zal zich verder sterk maken om tuberculose vroegtijdig te ontdekken bij voornamelijk hoge risicogroepen en ervoor te zorgen dat het behaalde percentage succesvol behandelde patiënten verder verbetert.
De gemeenschap wordt nogmaals opgeroepen de infectiepreventiemaatregelen in acht te nemen, welke noodzakelijk is voor het reduceren van de transmissie van zowel tuberculose als Covid-19. Bij het hoesten wordt geadviseerd om gebruik te maken van een papieren tissue welke mond en neus bedekt.
Na het hoesten de tissue in een gesloten ton wegzetten. Daarna de handen wassen met water en zeep of eventueel gebruik maken van een desinfecterend middel. Indien geen tissue bij de hand hoesten in de elleboog plooi.
De gemeenschap wordt eraan herinnerd dat tuberculose nog steeds een dreiging vormt voor de gemeenschap en daarom bij klachten van hoesten langer dan 2-3 weken, eventueel gepaard gaand met koorts, vermagering en nachtzweten te denken aan tuberculose.
Maak telefonisch contact met uw huisarts zodat de juiste instructies gegeven kunnen
worden.
Aan de dienstverleners willen we herinneren om nog steeds tuberculose te overwegen bij bovengenoemde klachten. Alleen wanneer we intensief naar tuberculose gevallen uitkijken zullen we instaat zijn om ze vroegtijdig te detecteren en de transmissie te stoppen.
Het nationaal tuberculose programma wenst u veel succes toe in uw streven een bijdrage te leveren in de strijd tegen tuberculose en de Covid-19 pandemie.
Het is tijd om actie te ondernemen voor het terugdringen van tuberculose en Covid-19.
Heb je verschijnselen die verdacht zijn voor tbc, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, maak telefonisch contact via je huisarts of het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode kruislaan # 03 en laat je onderzoeken op tuberculose.
Nationaal Tuberculose Programma

OOK INTERESSANT
Financiële inclusie in Suriname moet ruimer