fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken en alles wat daarmee verband houdt zonder aanzien des persoon op de juiste wijze aan te pakken en ook te voorkomen.
En wel op de meest eerlijke en effectieve wijze als maar wezen kan. Corruptieaanpak moet niet worden doorgevoerd omwille van de aanpak zelve maar zou met wortel en tak dienen te worden uitgeroeid. Hoewel onmiddellijk moet worden aangegeven dat corruptie, racisme en discriminatie net zo oud zijn als de mensheid zelve en zullen bestaan net zo lang als de mensheid zal bestaan. Laat daarover geen misverstand zijn.
Met het trachten en pogen corruptie in te dammen en deze te voorkomen, komen we wel zeker een eind verder, maar corruptie echt uitroeien daar is geen mens toe in staat. Let wel: Ook binnen de huidige regering zullen aan het einde van de rit, corruptieve praktijken aan de oppervlakte komen. Tek’ joe ai loekoe!
Het streven om de bestrijding van corruptie, racisme en discriminatie in te dammen, is zeer nobel en dient zonder meer te worden toegejuicht maar meer nog aangemoedigd. We moeten evenwel in alle eerlijkheid bekennen dat opeenvolgende regeringen er mede schuldig aan zijn geweest dat corruptie in al haar vormen welig kon tieren in ons geliefd Suriname. Binnen de Surinaamse corruptiewereld zijn begrippen als ‘tjuku’ en ‘ondro tafra’ als het ware manifest geworden.
Op de meeste dienstverlenende overheidskantoren is daar sprake van en niemand moet komen vertellen dat het niet zo is. Je gaat naar een kantoor van het CBB voor een uittreksel of iets dergelijks en ziet een lange rij voor het loket van hier tot ginder. Je ziet heel toevallig een bekende die daar ook werkzaam is en probeert met die persoon in contact te treden, hetgeen lukt.
“Luister, ik heb het druk. Hier heb je het geld en mijn ID-kaart. Koop ook een broodje of een roti voor jezelf. Ik heb een dringende afspraak en kan echt niet te lang in de rij staan. Ik haal het rond zo’n uur op.” Deze zijn taferelen die zich openlijk en dagelijks voordoen en niemand die er zich om bekommert. De leidinggevenden van deze diensten doen er even hard aan mee.
Je gaat naar een instantie voor zaken, maar komt tot de ontdekking dat bij de aanbieding van de benodigde stukken enkele noodzakelijke documenten ontbreken. Je kan niet worden geholpen. De procedure om de bewuste documenten te verkrijgen heeft een wachttijd van 8 tot 10 dagen. “Geen nood en geen probleem”, zegt de dienstverlener. “Weet je wat, ik zal zo iemand bellen en een afspraak voor je maken. A sma bun! Ga naar hem/haar. Dan heb je die stukken overmorgen al. Vergeet niet wat in een envelop te stoppen. Ie sab’ toch?”
Deze zaken zijn, wat je noemt, de kruimels in de Surinaamse corruptiewereld. De “Hogere Goden” in de corruptiewereld, zijn te vinden in de onderwereld.
Tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee op 7 augustus hebben de ministers een aantal zaken uit de doeken gedaan, waarmee ze geconfronteerd zijn geworden op hun respectieve ministeries. Het was gewoonweg verschrikkelijk om zaken aan te horen.
Mogen wij DNA-lid Mahinder Jogi ook wel geloven als hij stelt dat aan de Dienst Nationale Veiligheid een bedrag groot SRD 20 miljoen is uitbetaald? En wel nota bene binnen een tijdsbestek van drie manden. Waaraan is dit bedrag besteed? Als de autoriteiten niet meteen een diepgaand onderzoek instellen naar de doelmatigheid van de besteding van dit bedrag dan zullen zij er ook medeverantwoordelijk voor worden gesteld. Laat daarover geen misverstand bestaan! Een heel mooie en verse case voor de autoriteiten om liever gisteren dan vandaag de CLAD in te schakelen. En als mag blijken dat zaken niet conform de geldende comptabele regels hebben plaatsgevonden, dan onherroepelijk de justitie inschakelen. De autoriteiten hebben nu de mogelijkheid om ballen te tonen.
Na de militaire coup van 25 februari 1980, welke door de meerderheid van de bevolking werd verwelkomd, lag het in de bedoeling van de militaire machthebbers om ook de toen al welig tierende corruptie te bestrijden. Met name de corruptiebestrijding werd zeer toegejuicht. Er werd hiervoor speciaal een rechtbank in het leven geroepen. “Het Bijzonder Gerechtshof was geboren. Mr. Ronald van Ritter werd de speciale aanklager. Een aantal personen mocht naar Santo Boma voor gratis logies.
De toenmalige machthebbers, hoewel nu niet meer in de uitvoering, kunnen de huidige regering mogelijk van advies dienen over het ontstaan en de werkwijze van Het Bijzonder Gerechtshof. Dit Gerechtshof had in elk geval zijn bestaan en zijn nut duidelijk bewezen.
In zijn inauguratiespeech heeft de huidige president in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat hij met eenieder wenst samen te werken. Heer president, maakt u gebruik van de ervaringen van de vroegere “revolutionairen” om de corruptie onder de voorgaande regeringen te onderzoeken. Dezelfde werkwijze kan ook wel worden toegepast. Het gaat om het belang van de Natie. Dus waarom niet?
Misschien moet er inderdaad een speciale Rechtbank á la “Het Bijzonder Gerechtshof”, mogelijk onder een andere naam, bij voorbeeld “Het Corruptietribunaal” in het leven worden geroepen, waar ook een aantal van de vroegere “revolutionairen” voor zullen moeten kunnen verschijnen voor eventuele wandaden. Wie weet!
Als er een speciale “Wet Uitzonderingstoestand in verband met Covid-19” kan worden uitgevaardigd, waarom dan niet een speciale “Wet Instelling Corruptietribunaal 2020”, om onderzoek en berechting van corruptieve zaken uitvaardigen. Dat moet in het belang van de Staat ook wel kunnen toch?
De huidige regering is iets langer dan drie weken aan het roer van het Land en er is heel erg veel gepraat. Nu moet het genoeg zijn. De tijd om daden te stellen ligt nu voor ons. Langer uitstel hiervan kan niet meer worden gedoogd, anders komt de geloofwaardigheid van de regering in gedrang en dat willen wij niet; zeker de regering niet.
Dus Suriname voorwaarts. Opo kondreman, un opo!
Ram Paltantewari

OOK INTERESSANT
Deel Domineestraat blijft voorlopig afgesloten