fbpx
Ingezonden| Het coronabeleid van de nieuwe regering

GFC NIEUWS- De afgelopen dagen zijn alle belangrijke posities ingevuld door de nieuwe coalitie VHP – ABOP – NPS -PL.

Op de eerste plaats mijn felicitaties voor alle leden van de nieuwe regeerploeg. In het bijzonder denk ik aan de nieuwe vice-president Ronnie Brunswijk en DNA-voorzitter Marinus Bee. Met beiden heb ik in het verleden een mooie vriendschapsband mogen opbouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij met hart en ziel zullen werken voor een beter Suriname. Makkelijk zal het niet zijn.

Regeerakkoord

Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt. Terecht is er gekozen voor een urgentiefase van de eerste negentig dagen. In deze periode zal met verenigde krachten getracht worden de immense financieel-economische crisis te beheersen, de coronacrisis het hoofd te bieden, zorg en onderwijs zoveel als mogelijk weer op gang te brengen en een sociaal vangnet in te stellen voor kwetsbare groepen. Pas als deze zaken op de rit staan, zal de regering wat verder kunnen kijken. Belangrijk is dat de publieke sector hervormd wordt en de private sector versterkt.

Coronabeleid

De afgelopen maanden heb ik de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus heel goed gevolgd in verschillende landen. Maar omdat ik zelf geen medische of anderszins relevante achtergrond heb, moet ik mij bescheiden opstellen in deze. Wel wil ik twee richtingen aanstippen, waar ik al eerder over gesproken heb in artikelen voor GFC en die mij relevant lijken.
Methode Maurice de Hond

De sociaal geograaf Maurice de Hond heeft zich verdiept in de wijze van verspreiden van het coronavirus. Zijn bevindingen worden gedeeld door een aantal top virologen, zoals de Duitse Prof. Dr. Christian Drosten. Al sinds maart wordt door de redactie van GFC Nieuws hierop gewezen: het coronavirus lijkt zich voornamelijk door de lucht te verplaatsen en minder door direct contact. Dat betekent dat het risico op besmetting het grootst is in binnenruimtes waarin zich veel mensen bevinden. Zeker als die ruimtes slecht geventileerd worden.

Het grote belang van deze invalshoek is, dat autoriteiten de verspreiding van het coronavirus veel gerichter kunnen tegengaan met specifieke maatregelen. Algehele lockdowns zijn dan niet nodig of hooguit kort en regionaal in besmettingshaarden. Zoals Maurice de Hond schrijft gaat het vooral om het voorkomen van “superspread circumstances”. Dus voorkomen dat te veel mensen tegelijk in dezelfde binnenruimte komen en tegelijk zorgen voor betere ventilatie. Ook kunnen voorlopig activiteiten van binnen naar buiten verplaatst worden, desnoods onder een afdak.

Deltaplan ventilatie

In Nederland pleit Maurice de Hond voor een Deltaplan Ventilatie. https://www.maurice.nl/2020/06/24/hoe-nu-verder-2-deltaplan-ventilatie/ Zoiets zou ook voor Suriname opgesteld kunnen worden, maar dan aangepast aan de specifieke omstandigheden.

Zo zouden bijvoorbeeld het vliegverkeer van de SLM en daaraan gekoppeld het toerisme weer op gang kunnen worden gebracht als de passagiers c.q. de toeristen weten, dat zij een veilige route doorlopen. Dat wil zeggen dat de vliegtuigen en hotels waarin zij verblijven, corona-proof zijn. Maar ook voor onderwijs en zorg is het belangrijk dat de ventilatie op orde is. Eigenlijk voor alle sectoren!

Het grote voordeel van het nemen van specifieke maatregelen zoals ventilatie aanpassingen of het dragen van mondkapjes in bepaalde situaties, is vooral dat lockdowns niet of minder nodig zijn. Deze veroorzaken immers grote economische en sociale schade, waardoor op termijn nog meer slachtoffers vallen dan door het coronavirus zelf.
IHU Marseille

In de afgelopen maanden ben ik enorm onder de indruk gekomen van het medisch en wetenschappelijk centrum van prof. Raoult in Marseille, IHU (Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection).

Het door IHU Marseille ontwikkelde protocol dat wereldwijd navolging heeft gekregen, bestaat uit drie stappen:

– breed testen bij iedereen met klachten
– bij constatering van Covid-19, de patiënt isoleren
– bij serieuze klachten, vroeg behandelen met antivirale middelen.

Dit laatste moet wel gebeuren met cardiologische controle, omdat de door IHU Marseille gebruikte medicijnencombinatie (hydroxychloroquine, azitromycine en zink) bij sommige patiënten tot hartproblemen kan leiden.

Al met al kan op basis van dit protocol niet alleen het sterftecijfer laag worden gehouden, de epidemie is ook sneller onder controle door het effectief behandelen en isoleren van patiënten. Zie ook de website van IHU Marseille: https://www.mediterranee-infection.com/

Zoals ik schreef in mijn vorige artikel voor GFC Nieuws, https://www.gfcnieuws.com/artsen-frans-guyana-vragen-raad-aan-professor-raoult/ is er vanuit de medische sector in Frans-Guyana contact gezocht met IHU Marseille om de coronacrisis zo effectief mogelijk te bestrijden.

Wellicht is het een idee dat een Surinaamse medicus die Frans spreekt aansluit bij dit overleg. Frans-Guyana en Suriname zijn immers buurlanden met allebei een groot Covid-19 probleem. Als dit probleem effectief bestreden kan worden met doelgericht beleid, kan een goede afstemming tussen beide landen een win-win situatie opleveren.

Jan Gajentaan

Meer nieuws

676 actieve Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- Suriname telt nu 676 actieve Covid-19-gevallen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

Hoteleigenaar opgepakt voor mensensmokkel

GFC NIEUWS- Een hoteleigenaar in Nickerie is aangehouden voor mensensmokkel. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

RvM geeft goedkeuring om raden te wijzigen

GFC NIEUWS- De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse…

Medisch-directeur SZF ook op non-actief

GFC NIEUWS- Medisch-directeur Humphrey Hasrat van het Staatsziekenfonds (SZF) is maandag op non-actief gesteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Gedetineerden PID probeerden brand te stichten

GFC NIEUWS- Gedetineerden bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) hebben maandag geprobeerd om brand te stichten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk…

Schuldenlast Suriname ruim US$ 3 miljard

GFC NIEUWS- De totale binnenlandse en buitenlandse schulden zijn ongeveer US$ 3 miljard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Betalen met cheques niet meer mogelijk

GFC NIEUWS- Ingaande 1 augustus is het betalen met cheques bij de banken niet meer mogelijk. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

89 nieuwe Covid-19-gevallen bijgekomen

GFC NIEUWS- 89 nieuwe Covid-19-gevallen zijn de afgelopen 48 uur bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

Mercedes Benz vliegt in brand

GFC NIEUWS- Iets na 21.00 uur zaterdagavond is een Mercedes-Benz in brand gevlogen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Man neergestoken in De Boerbuitenweg

GFC NIEUWS- De 38-jarige Martin raakte zondag ernstig gewond, nadat hij werd neergestoken in De Boerbuitenweg. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Bejaarde man overleden aan coronavirus

GFC NIEUWS- Opnieuw is er iemand overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

54 nieuwe besmette gevallen binnen 48 uur

GFC NIEUWS- De afgelopen 48 uur zijn 54 personen positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Braziliaan doodgeschoten

GFC NIEUWS- Een Braziliaan is vrijdag doodgeschoten in Antonio Do Brinco in het district Sipaliwini. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…