fbpx

Ingezonden| Het coronabeleid van de nieuwe regering

GFC NIEUWS- De afgelopen dagen zijn alle belangrijke posities ingevuld door de nieuwe coalitie VHP – ABOP – NPS -PL.
Op de eerste plaats mijn felicitaties voor alle leden van de nieuwe regeerploeg. In het bijzonder denk ik aan de nieuwe vice-president Ronnie Brunswijk en DNA-voorzitter Marinus Bee. Met beiden heb ik in het verleden een mooie vriendschapsband mogen opbouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij met hart en ziel zullen werken voor een beter Suriname. Makkelijk zal het niet zijn.
Regeerakkoord
Inmiddels is het regeerakkoord bekend gemaakt. Terecht is er gekozen voor een urgentiefase van de eerste negentig dagen. In deze periode zal met verenigde krachten getracht worden de immense financieel-economische crisis te beheersen, de coronacrisis het hoofd te bieden, zorg en onderwijs zoveel als mogelijk weer op gang te brengen en een sociaal vangnet in te stellen voor kwetsbare groepen. Pas als deze zaken op de rit staan, zal de regering wat verder kunnen kijken. Belangrijk is dat de publieke sector hervormd wordt en de private sector versterkt.
Coronabeleid
De afgelopen maanden heb ik de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus heel goed gevolgd in verschillende landen. Maar omdat ik zelf geen medische of anderszins relevante achtergrond heb, moet ik mij bescheiden opstellen in deze. Wel wil ik twee richtingen aanstippen, waar ik al eerder over gesproken heb in artikelen voor GFC en die mij relevant lijken.
Methode Maurice de Hond
De sociaal geograaf Maurice de Hond heeft zich verdiept in de wijze van verspreiden van het coronavirus. Zijn bevindingen worden gedeeld door een aantal top virologen, zoals de Duitse Prof. Dr. Christian Drosten. Al sinds maart wordt door de redactie van GFC Nieuws hierop gewezen: het coronavirus lijkt zich voornamelijk door de lucht te verplaatsen en minder door direct contact. Dat betekent dat het risico op besmetting het grootst is in binnenruimtes waarin zich veel mensen bevinden. Zeker als die ruimtes slecht geventileerd worden.
Het grote belang van deze invalshoek is, dat autoriteiten de verspreiding van het coronavirus veel gerichter kunnen tegengaan met specifieke maatregelen. Algehele lockdowns zijn dan niet nodig of hooguit kort en regionaal in besmettingshaarden. Zoals Maurice de Hond schrijft gaat het vooral om het voorkomen van “superspread circumstances”. Dus voorkomen dat te veel mensen tegelijk in dezelfde binnenruimte komen en tegelijk zorgen voor betere ventilatie. Ook kunnen voorlopig activiteiten van binnen naar buiten verplaatst worden, desnoods onder een afdak.
Deltaplan ventilatie
In Nederland pleit Maurice de Hond voor een Deltaplan Ventilatie. https://www.maurice.nl/2020/06/24/hoe-nu-verder-2-deltaplan-ventilatie/ Zoiets zou ook voor Suriname opgesteld kunnen worden, maar dan aangepast aan de specifieke omstandigheden.
Zo zouden bijvoorbeeld het vliegverkeer van de SLM en daaraan gekoppeld het toerisme weer op gang kunnen worden gebracht als de passagiers c.q. de toeristen weten, dat zij een veilige route doorlopen. Dat wil zeggen dat de vliegtuigen en hotels waarin zij verblijven, corona-proof zijn. Maar ook voor onderwijs en zorg is het belangrijk dat de ventilatie op orde is. Eigenlijk voor alle sectoren!
Het grote voordeel van het nemen van specifieke maatregelen zoals ventilatie aanpassingen of het dragen van mondkapjes in bepaalde situaties, is vooral dat lockdowns niet of minder nodig zijn. Deze veroorzaken immers grote economische en sociale schade, waardoor op termijn nog meer slachtoffers vallen dan door het coronavirus zelf.
IHU Marseille
In de afgelopen maanden ben ik enorm onder de indruk gekomen van het medisch en wetenschappelijk centrum van prof. Raoult in Marseille, IHU (Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection).
Het door IHU Marseille ontwikkelde protocol dat wereldwijd navolging heeft gekregen, bestaat uit drie stappen:
– breed testen bij iedereen met klachten
– bij constatering van Covid-19, de patiënt isoleren
– bij serieuze klachten, vroeg behandelen met antivirale middelen.
Dit laatste moet wel gebeuren met cardiologische controle, omdat de door IHU Marseille gebruikte medicijnencombinatie (hydroxychloroquine, azitromycine en zink) bij sommige patiënten tot hartproblemen kan leiden.
Al met al kan op basis van dit protocol niet alleen het sterftecijfer laag worden gehouden, de epidemie is ook sneller onder controle door het effectief behandelen en isoleren van patiënten. Zie ook de website van IHU Marseille: https://www.mediterranee-infection.com/
Zoals ik schreef in mijn vorige artikel voor GFC Nieuws, https://www.gfcnieuws.com/artsen-frans-guyana-vragen-raad-aan-professor-raoult/ is er vanuit de medische sector in Frans-Guyana contact gezocht met IHU Marseille om de coronacrisis zo effectief mogelijk te bestrijden.
Wellicht is het een idee dat een Surinaamse medicus die Frans spreekt aansluit bij dit overleg. Frans-Guyana en Suriname zijn immers buurlanden met allebei een groot Covid-19 probleem. Als dit probleem effectief bestreden kan worden met doelgericht beleid, kan een goede afstemming tussen beide landen een win-win situatie opleveren.
Jan Gajentaan

BEKIJK OOK
e-Governance Academy of Estonia zal CBB ondersteunen bij digitalisering registratieprocessen