fbpx

Ingezonden| Grachelle Sluisdom: geen bevoorrechting nieuwe VHP’ers

GFC NIEUWS- Het transformatieproces van de VHP werpt zijn vruchten af, in het begin hadden sommige mensen moeite met het transformatieproces, maar gaandeweg hebben ze ingezien dat vernieuwing een goede zaak is, het is een must in deze tijd.
Door de vernieuwing van de VHP zijn veel mensen van verschillende bevolkingsgroepen toegetreden tot de Oranje partij, waaronder mijn persoon.
Ik heb gemerkt dat bij de VHP, onder VHP-voorzitter Chan Santokhi, eenieder gelijke kansen heeft om te groeien in de oranje partij.
De partij is opengegooid voor elke Surinamer, ongeacht ras, kleur en geloofsovertuiging. Vanaf het begin dat ik toegetreden ben tot de VHP, voel ik me thuis bij deze partij, ik voel en ervaar niet dat ik als nieuwe VHP’er bevoorrecht wordt.
Dat enkele personen beweren dat de nieuwe VHP’ers bevoorrecht worden, raakt kant noch wal, het is absoluut bezijden de waarheid. Elke VHP’er was vrij om te solliciteren voor de functie van RR, DR en DNA. Wij weten allemaal wat de criteria zijn om als kandidaat geplaatst te worden.
Ik kan me niet indenken dat enkele personen de werkwijze van onze partijleider als negatief ervaren. Als leider betrekt hij eenieder bij besluitvormingen, als niet traditionele VHP’er heb ik nimmer dictatoriale handelingen van de voorzitter gezien.
Voorzitter Chan Santokhi heeft met zijn transformatieproces gezorgd voor een enorme groei van de VHP en de eenheid binnen de partij weten te bewaren.
Onze voorzitter is heel open en een eerlijke man die naar mijn mening samen met zijn team de juiste keuzes maakt voor de kandidatenlijsten voor heel Suriname. Dus, Suriname wees gereed voor de kandidatenlijsten van de Nieuwe VHP, die een weerspiegeling zal zijn van geheel Suriname.
De VHP heeft slechts één doel namelijk Suriname te redden uit de chaos en grote ellende van het land.
VHP-voorzitter Chan Santokhi bezit leiderschapskwaliteiten, hij is een echte democraat, hij is een leider die gaat voor het algemeen belang, hij heeft het hart op de juiste plaats.
Elke Surinamer met dezelfde visie is altijd welkom bij de VHP en krijgt alle ruimte om zich te profileren.
Ik roep eenieder op om zich te scharen achter de VHP en partijvoorzitter Chan Santokhi om Suriname redden.
Grachelle Sluisdom
Aspirant DNA-kandidaat

BEKIJK OOK
Surinaams Diplomaten Instituut lanceert lezingencyclus