fbpx

Ingezonden| Gouden kans voor electoraat duurzame economisch herstel mede te bepalen

GFC NIEUWS- De Amazone Partij Suriname is een groene partij die gestoeld is op inheemse principes.
Haar ideologie is het ecologisme dat stelt dat alle soorten recht hebben. Het algemeen belang dat zij nastreeft, is het realiseren van 100% duurzaamheid in Suriname door het toepassen van de Groene Economie.
De groene economie heeft een holistische benadering, waarbij mens en natuur één zijn. Vanuit deze benadering is het beleid van de APS gericht op het behartigen van de belangen van een ieder die onder anderen duurzame economische ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid, het milieu, de natuur, het ecosysteem, de biodiversiteit, onze etnische diversiteit, ons voortbestaan, ons nageslacht en onze eigen gezondheid belangrijk vindt. De Groene Economie kent drie dimensies, namelijk (1) economische hervorming, (2) sociale hervorming en (3) hervorming van het milieubeleid. De APS voegt ter benadrukking nog een extra dimensie aan toe namelijk (4) hervorming van het beleid op integratie in de wereldmarkt met duurzame producten.
Internationaal wordt de bijdrage van de Inheemsen tot het bereiken van duurzame ontwikkeling erkend vanwege hun wijsheid en kunde met betrekking tot de natuur. Het is dus van groot belang dat Inheemsen nauw betrokken worden in het duurzaam ontwikkelen van het land en hun bijdrage leveren in het ontwikkelen van beleid. Het is inmiddels duidelijk dat de westerse benadering van economische ontwikkeling de ecosystemen vernietigd en tenslotte de natuur als geheel met alle gevolgen van dien.
In 2015 deed de APS zelfstandig mee aan de verkiezingen en werd zij toen een van de grootste stemmentrekkers onder de ‘kleine partijen’. Bij die verkiezingen heeft de APS getoond een markante nationale leider te kunnen zijn. Sindsdien wordt de visie van de Groene Economie door menigeen gepredikt.
Zij heeft veranderingen teweeg kunnen brengen op de politieke agenda’s van diverse politieke partijen en daardoor is de politiekvoering van de gevestigde partijen achterhaald. Mede hierdoor is er een nieuwe generatie aan trotse inheemse nationale leiders ontstaan.
Deze nieuwe generatie van leiders onder de eerste bewoners van Suriname voert onderzoek uit en doet twee belangrijke bevindingen, namelijk (1) dat er in de nabije toekomst een fatale natuurramp opkomst is als wij op dezelfde manier door blijven gaan, en (2) dat de Surinaamse politiekvoering gebaseerd is op gefragmenteerde ontwikkeling van de Surinaamse economie welke het voortbestaan van ons nageslacht in gedrang brengt.
In de huidige zittingsperiode van deze regering is er een nieuwe wet aangenomen die de regels voorschrijft aan politieke partijen. De nieuwe wet eist voor participatie aan de verkiezingen een borgsom van honderdduizend SRD. Hiermee zijn vele belanghebbende politieke partijen effectief weerhouden om mee te doen met de aanstaande verkiezingen om te kunnen participeren en het beleid van Suriname mede te bepalen.
Voorts verbiedt het de pre-electorale combinatievorming waardoor vele rechthebbenden gedwongen worden op te gaan in partijen met andere visies met als gevolg dat de mooie en brede ideologische diversiteit van Suriname ernstig wordt geschaad.
De politiek heeft steeds gefaald een verantwoordde ideologie te bepalen welke een platform biedt voor alle groepen. Ons mooi land bevindt zich voor en na de onafhankelijkheid nog steeds in een onstabiele en milieu onvriendelijke economie. Belangrijke belangengroepen verkeren in hun behoefte voorziening en voortbestaan nog steeds in ernstig gevaar. Suriname heeft een sterkere ontwikkelingsvisie en een duidelijke richting nodig.
Deze nieuwe generatie van leiders van de oorspronkelijke bewoners zal er alles aan doen om op de juiste wijze betrokken te worden en dat zij medezeggenschap zal vinden de grondwet, dat nationaal beleid systematisch te hervormen en dat gedrag van onze overheid uiteindelijk positief te veranderen. Zij zal niet bij de pakken neer gaan zitten. Vastberaden dat zij zijn, zijn zij op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden en startten dat proces van fact-finding.
Uit een lange reeks van onderhandelingen met verschillende gevestigde politieke partijen hebben zij verschillende analyses gepleegd waaruit harde conclusies zijn getrokken. Er zijn erg weinig partijen binnen de gevestigde orde die gelijkwaardige samenwerking tolereren. Een andere zeer angstaanjagende conclusie is dat vele prominente politieke leiders het vermogen ontberen om in te zien wat het juiste ontwikkelingsbeleid voor Suriname zou moeten zijn.
De nieuwe generatie van Inheemse leiders heeft een strategisch model klaar maar zij weet bovendien dat komen in het machtscentrum een zware strijd is. Dit leidt tot een volgende conclusie dat samenwerking onontbeerlijk is om in het machtscentrum te komen. Samen zijn wij sterker.
De Amazone Partij Suriname en de Partij voor Recht en Ontwikkeling hebben in maart dit jaar een samenwerking gesloten. Zeer trots verwelkomt APS daarom haar zeer competente partner in de Surinaamse politieke arena. Samen committeren zij zich eraan de twee toch gelijkgestemde beleidsvisies onder één strategische alternatief te brengen. De twee gelijkgerichte beleidsvisies respectievelijk Groen en Recht, creëren de juiste mix voor duurzame ontwikkeling.
Suriname ontbreekt in haar beslissingssysteem de juiste mensen om dat bestuurlijk systeem van Suriname te richten op duurzame economische ontwikkeling. Beide partijen beschikken over het juiste kader in huis om een masterpiece van een uitgebreid en innovatief bestuurlijk systeem tot stand te brengen. Er is uiteraard heel veel arbeid te verrichten. Het alternatief is daarom verder aan de slag gegaan om de samenwerking verder uit te breiden en mag in de nabije toekomst rekenen op de aankoppeling van zeker nog één politieke partij.
Schuif, de ECHTE trein is in aantocht. Wij roepen de totale Surinaamse gemeenschap op om bewust te stemmen. Stem en bepaal mee om een bloeiende duurzame economie op gang te brengen met een sterke rechtsorde om onze verdiencapaciteit gegarandeerd te versterken. Groen is echt meer geld.
Jowy Essed
Amazone Partij Suriname

BEKIJK OOK  Diakonessenhuis kan voorlopig geen patiënten opnemen