Ingezonden| Geen goede toekomst zonder goede leiders

GFC NIEUWS- Als wij de huidige Surinaamse sociaal – en economische recessie nader bekijken, mag geconcludeerd worden dat de kiezers zich vaker beet laten nemen met onder andere vele leuzen, beloftes en presentjes die niet zijn waargemaakt.

Enkele leuzen ter herinnering: ‘No spang, NPK e tan’, ‘Wees gerust, alles komt terecht’ (NPS, Jopie Pengel), ‘ No pran was was godo ondro mi swiet swiet sapatia bon (Eddy Bruma / PNR), ‘Als je het nooit hebt gedaan, doe het dan een keertje en stem op de HPP ( Panalall Parmessar).

In 1987 na de staatsgreep waren de leuzen: ‘Dát is dát ding’, “Stem frontaal, Surinamers allemaal”, ‘Mek den kon, we waktie ding’ en “Tidé, tamara we stré go moro fara’.

Door al de wervelende leuzen hebben vele kiezers zich laten pakken en misleiden en kwamen velen er bekaaid vanaf.

De toenmalige en de huidige politieke leiders hebben weinig kundig leiderschap getoond. Toen en nog steeds worden leiders en politici gekozen op grond van de gouden bergen die zij het volk beloven.

Er wordt niet of nauwelijks gekeken naar onder meer het karakter, daadkracht en naar de staat van dienst, opleiding en capaciteit. Aan de vruchten herkent men de boom komt hier goed van pas.

Het is een voldongen feit dat zonder goede – en integer leiderschap er geen goede toekomst zal zijn voor ons gezegend land.

Het moet een ‘eye opener’ zijn dat wij als oprechte Surinamers niet moeten blindstaren op de vele gedane loze beloftes door welke politieke organisatie dan ook.

Voor ons allen moet het een les zijn, dat we in de toekomst heel zorgvuldig moeten zijn bij het kiezen van onze leiders en volksvertegenwoordigers. Men moet kijken naar het partijprogramma en naar de realiseerbaarheid daarvan.

Wij als oprechte Surinamers moeten ervoor zorgen dat ons land wederom geordend wordt en dat eerst begonnen moet worden in de partijen en bij de politieke leiders.

De kiezer moet nuchter en bewust denken en kiezen voor leiders, die in staat zijn het land tot ontwikkeling en tot grotere hoogte te brengen.

Aan populistische projecten en beloftes heeft het volk geen boodschap.

Het volk wil weten hoe er een eind komt aan de huidige sociaal- financiële – en economische crisis, de armoede, de toegenomen criminaliteit en de thans heersende recessie.

Roy Harpal

Overige berichten