fbpx
Ingezonden| Geen enkele Nederlander zal ons monddood maken

GFC NIEUWS- In tegenstelling tot de schrijver bestaat het Platform uit Surinaamse burgers die allen de Surinaamse nationaliteit bezitten.

Wij bezitten het recht om onze mening te ventileren over alle zaken die ons land en onze toekomst regarderen. En geen enkele Nederlander zal ons monddood maken omdat hij zich persoonlijk in de kruis gegrepen voelt door ons schrijven.

Het is niet onze bedoeling om in polemiek te gaan, maar de reactie van de schrijver met uit context gehaalde insinuaties noopt ons wel te reageren.

Schrijver creëert de illusie de groep of persoon te kunnen ‘traceren’ en komt in de eerst volgende regel met een nietszeggende uitlating over ‘marxistisch denken’ en ‘anti–kolonialisme”.

Ja, wij zijn anti-koloniaal ingesteld in die zin, dat wij enorm bezwaar tegen hebben dat voornamelijk de diaspora in Nederland die de Nederlandse nationaliteit draagt, die niet bereid is in te leveren voor de Surinaamse nationaliteit en die in alle comfort van hun Europese levensstandaarden leven nota bene, eisen hier een ministerie te krijgen en op bestuurlijk en politiek niveau inspraak willen hebben.

Wij zijn anti-koloniaal ingesteld op het niveau dat wij geen voorstander zijn van de introductie van de dubbele nationaliteit (zoals geëist door de diaspora in Nederland) omdat wij als Surinaamse staatsburgers daar geen voordeel uit halen.

Van ons wordt gevraagd dat wij een groep Nederlanders (want dat bent u als diaspora!) moedwillig dezelfde rechten geven als die van ons, hen toestaan deel te nemen aan onze verkiezingen en inspraak geven in ons bestuurlijk proces, zonder dat wij daarop vooruit zullen gaan. Dit heeft absoluut niets te maken met vijandig zijn naar onze familie in Nederland.

Surinamers (dat is geen gevoel maar een nationaliteit, zoals bij wet vastgelegd) hebben recht op grond hier in Suriname. Het zijn de mensen die geen Surinaamse nationaliteit bezitten en vanuit de comfort en luxe in Nederland hier grond willen bezitten en ons, het Surinaams volk willen uitbuiten, waar wij voor waarschuwen. Die mensen zoals u!

Ons artikel was geenszins gericht aan de diaspora, maar dat de schrijver zich zo geroepen heeft gevoeld om gelijk in de pen te kruipen, spreekt boekdelen over zijn bijbedoelingen in het geheel. Dat de schrijver zichzelf als lid van de diaspora gemeenschap als slachtoffer van onze woorden wilt doen afschilderen, getuigd van de mate van brutaliteit en het gebrek aan respect die hij en de diaspora die achter zijn mening staan, hebben voor de Surinaamse burger en haar mening en haar rechten.

Moge het duidelijk zijn, dat nimmer is bedoeld dat natievorming een verdienste is van een bepaalde regeerperiode, zoals schrijver insinueert. Natievorming is een proces, dat vanaf de koloniale periode gaande is. De eenheid in verscheidenheid tussen alle etnische groeperingen in de sfeer van wederzijds respect is niet van de ene op de andere dag gegroeid. De etnische politiekvoering heeft zeker niet bijgedragen aan dit proces. De doorbraak kwam inderdaad hierin onder leiding van de huidige NDP voorzitter.

Wij hebben nimmer een politieke kleur bekend en het bevreemd ons dan ook dat de schrijver ineens over een vorig gevoerd beleid begint en over de effecten daarvan.

Het is ronduit belachelijk dat de schijver stelt dat de Surinaamse bevolking werd en wordt ondersteund door voedselpakketten. Ons verwijten ‘achter te lopen’ terwijl u zelf vast zit in een fantasie, helpt uw imago niet echt. De diaspora in Nederland ontvangt ook pakketten uit Suriname van hun familieleden. Het zijn wederzijdse activiteiten van familie over en weer.

De diaspora in Nederland moet het ook hebben van de groente exporten uit Suriname. Wat is uw punt? Het is het goed recht van elke soevereine staat om hulp te vragen en te ontvangen van bevriende naties. Suriname is geen rijksdeel zoals de Antillen, dus uw vergelijking slaat de plank totaal mis.

Suriname is een onafhankelijke Republiek. En hier zitten doen alsof wij afhankelijk zijn van Nederland voor hulp, geeft aan dat u vast zit in een illusie dat de wereld slechts bestaat uit Suriname en Nederland. Wij hebben daar geen last van.

Blijkbaar lopen wij achter in ons denken, omdat wij vooralsnog menen staatsburgers te zijn van een soevereine staat met grondwettelijke rechten. Wij eisen van onze nieuw te vormen regering dat zij ,ondanks haar beloften gemaakt aan de diaspora gemeenschap, de grondwettelijke verplichtingen jegens haar staatsburgers ten alle tijden zal nakomen. Het introduceren van een ministerie van diaporazaken of het invoeren van de dubbele nationaliteit staat daar haaks tegen op.

Wij zullen ons niet schuldig voelen en zeker geen confrontatie uit de weg gaan wanneer het gaat om het verdedigen van de belangen van de Surinamers. Degenen die hebben gekozen voor het EU paspoort, hetgeen hun keuze is, maar de Surinamers die hier door dik en dun hebben gewerkt voor hun land mogen niet geschaad worden in hun rechten ten faveure van Nederlanders.

Wij zijn blij dat de schrijver denkt dat wij een marginale groep vertegenwoordigen. De schrijver gaat dus totaal voorbij aan het feit dat allen die niet op de politieke organisatie die hij hier zit te verdedigen hebben gestemd, niet hebben gestemd voor herkolonisatie en voor de grote inspraak van de diaspora in onze politiek en ons bestuurlijk proces. Dat zegt veel meer over hem dan over ons. Maar zijn ego belet hem overduidelijk de realiteit onder ogen te zien.

Platform Progessieve Burgers

Meer nieuws

Nieuw ADEKUS-bestuur officieel ingesteld

GFC NIEUWS- Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het nieuw bestuur van de Anton de Kom Universiteit geïnstalleerd. Dikke mensen slanken het…

CBvS publiceert jaarverslag 2015

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is uitgekomen met haar jaarverslag over 2015, waarin de algemene financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door…

Man ernstig gewond na aanval luipaard

GFC NIEUWS-  Een man liep ernstige verwondingen op na een felle aanval van een luipaard. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

129 Covid-testen, 4 positief

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 4 personen positief getest op Covid-19: in Paramaribo 1 en Wanica 3. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

49- jarige gewelddadige dief opgepakt

GFC NIEUWS- De 49-jarige Dharminderpersad C. is op donderdagavond 22 oktober aangehouden door de politie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bazo- en BZV-aanvragen via Sozavo

GFC NIEUWS- De regering heeft besloten dat per 15 november alle aanvragen voor de Bazo- en BZV- verzekering bij de afdeling Basiszorg van het ministerie…

Vuilophalers in actie

GFC NIEUWS- Vuilophalers die werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn in actie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…