fbpx

Ingezonden| Gang naar het IMF versus verhoging meeropbrengsten uit goud en hout

GFC NIEUWS- Het is haast evident dat zowel de huidige coalitie als een eventueel te vormen nieuwe coalitie na de verkiezingen de weg richting IMF zal opgaan.
Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Echter moeten we als samenleving goed bedacht zijn op de te nemen stappen bij het herstructureren van onze economie omdat in de eerste plaats het niet alleen gaat om het herstructureren van de economie maar vooral ook om bestuurlijke herstructurering en herstructurering van de rechterlijke macht.
Immers de huidige deplorabele economische situatie is het resultaat van de politieke cultuur sinds 1975 en deze politieke cultuur vindt haar basis in de sociaaleconomische en bestuurlijke inrichting van ons maatschappelijk bestel.
De schulden die de huidige coalitie gemaakt heeft, zullen tientallen jaren vergen om ze te kunnen aflossen. Maar intussen dreigt de samenleving ten onder te gaan midden in de chaos van de corona viruscrisis en sociaal economische en bestuurlijke chaos van eigen makelij.
Het herstellen van het macro-economisch en monetair evenwicht vereist de realisatie van begrotingsevenwicht, monetair evenwicht en wisselkoersevenwicht. Echter zonder een opleving in de reële sfeer van de economie van werk gelegenheid, prijzen, rente, en koopkracht, zal het bereikte macro-economisch evenwicht niet duurzaam blijken te zijn.
Het betalen van schulden door de overheid zonder monetaire financiering zal een heidens karwei blijken te zijn. De behoefte aan suppletiemiddelen is derhalve groot. Echter het IMF die de rol van brandweer en EHBO speelt bij dit soort van calamiteiten op mondiaal niveau, verstrekt niet zomaar de middelen die haar ter beschikking zijn gesteld namens de belastingbetalers van de lid landen. Wij staan bekend als een verwend land met brutale politieke leiders die weinig geschoold zijn in gezond economisch management en wij zijn internationaal geïsoleerd.
Dus het IMF gaat voorwaarden stellen. U moet ongeveer denken aan het voorgestelde SAP van Coopers en Lybrands, later het Warwick Research Institute, welke halfslachtig is uitgevoerd geworden. Men zal onze regering discipline bijbrengen. En U gaat het gelag betalen. Immers loonsverhogingen zullen voorlopig van de baan zijn, subsidies zullen afgeschaft moeten worden.
Hier moet opgemerkt worden dat bepaalde subsidies in werkelijkheid geen subsidies zijn, maar eerder begroting suppleties zijn van bedrijven die dankzij corruptie in problemen zijn geraakt. Prijzen van licht, water en telefoon zullen stijgen.
Het compleet sociaal bestel welke ondersteuning biedt aan de On en minvermogenden voor wat betreft de medische zorg, dreigt in gevaar te komen.
Voor alle diensten van de overheid zoals vuilophaal zal een fikse vergoeding betaald moeten worden. Wij gaan merken wat het betekent wanneer men sinds 1975 waardeloos economisch management in dit land gevoerd heeft. Tot nu toe hebben toevallige meeropbrengsten uit de sector van de natuurlijke hulpbronnen, en ontwikkelingshulp, ons het lijden bespaard. Echter staan we nu aan de vooravond van een opeenvolging van apocalyptische calamiteiten waarvan een niet te onderschatten dreiging uitgaat.
Aan de meeste hervormingen valt niet te ontkomen en het gaat pijn doen. Wij kunnen echter door verstandig management de pijn voor de bevolking grotendeels verzachten. Door vooral de corruptie in te dammen, en te werken aan de schepping van meer toegevoegde waarde aan onze natuurlijke hulpbronnen in plaats van die goedkoop te exporteren.
In deze moet indachtig de realisatie van meeropbrengsten uit de bauxietsector begin jaren 70 door premier Henk Aron, getracht te worden meeropbrengsten uit de goudsector te realiseren.
Sinds 2002 hebben wij voor meer dan 30 miljard Amerikaanse dollars aan goud geëxporteerd. Hiervan is minder dan 3 miljard Amerikaanse dollars in onze schatkist terechtgekomen. De multinationals als je hun mag geloven draaien ze allemaal op verlies. Ze schroeven hun kosten op om op die wijze minder af te dragen aan ons land. Verder voeren ze meer goud het land uit dan ze werkelijk opgeven.
Immers we hebben sinds het contract met Golden Star en Cambior geen goud instituut in het land opgezet welke voorzien was in de betreffende contracten. Het management van Grassalco heeft de middelen gewoon opgemaakt. Het goudinstituut had controle moeten uitoefenen op de maatschappijen werkzaam in de goudsector.
De prijs van goud bedraagt nu meer dan $ 1700 per Troy ounce. In tijden van onzekerheid stijgt de prijs van goud altijd. Het is dus zaak om in plaats van de samenleving te pijnigen met bezuinigingen van het IMF, om met de goud maatschappijen te gaan heronderhandelen omtrent de vergoeding te betalen aan de staat.
Rijke landen zijn rijk geworden dankzij industrialisatie dan wel manufacturing. De hoogste waarde toevoeging aan grondstoffen aan je natuurlijke rijkdommen vindt plaats door industrialisatie dan wel door manufacturing.
Ruwe palmolie brengt $ 400 gemiddeld per metrieke ton op, terwijl verdere down streamontwikkeling producten oplevert met een waarde van 2500 Amerikaanse dollars per metrieke ton. Evenzo geldt het voor bijvoorbeeld hout.
De export van rondhout brengt circa 200 Amerikaanse dollars per metrieke ton op terwijl verwerking van het zelfde hout tot meer duurzame producten als laminaten, life time coated parketvloer, MDF platen, en andere engineered houtproducten meer dan $ 1000 per kubieke meter opbrengen. Het zijn geen ondernemers maar sjacheraars die de export van rondhout bepleiten. Het zijn technologisch invalide individuen.
De kiezer zal dus moeten kiezen voor haar eigenbelang, het algemeen belang, en moeten kiezen voor meeropbrengsten uit de natuurlijke hulpbronnen middels heronderhandelen van bestaande contracten en industrialisatie van haar eigen natuurlijke hulpbronnen.
Richard B. Kalloe

BEKIJK OOK
Veroordeelde drugssmokkelaar Radj O. uitgeleverd aan Suriname