fbpx

Ingezonden| Exportbelemmering

GFC NIEUWS- Sedert december 2019 heb ik restitutie ingediend bij de douane van betaalde exportrechten op houtblokken waarvan de export niet was doorgegaan vanwege de terugloop van wereldwijde markten.
Echter wacht ik al 5 maanden op restitutie en heeft de douane, c.q. de overheid het nog niet verwerkt.
In januari haalden ze aan dat het was blijven liggen vanwege wisseling van de douaneleiding. In maart zeiden ze dat vanwege corona de persoon die het verwerkt moest hebben afwezig was en dat die geen vervanging heeft.
Ruim SRD 45.000 zit vast. Dit belemmert de export en vormt een druk op de liquide kasmiddelen van de onderneming.
Sedert februari heb ik hout geëxporteerd naar Trinidad, een Caricomland waar export naar toe vrij is gesteld van te betalen exportrechten alhier. Echter de douane stelt dat je eerst de exportrechten moet betalen en dan weer om restitutie vragen, daar het asycuda douanesysteem dit niet vooraf kan verwerken, beweren ze.
Het is in strijd met het Caricomverdrag met betrekking tot het vrije verkeer en interne markt. Er wordt door de overheid gepromoot dat wij meer goederen moeten exporteren naar Caricomlanden daar de vraag groot is voor fruit, groenten en hout. Echter zal op deze manier geen enkele exporteur dat willen doen.
Binnen een dag worden buitenlanders in Suriname genaturaliseerd, maar zaken die ondernemers aangaan, ook in deze tijd van corona, worden vooruitgeschoven met alle negatieve gevolgen van dien.
Exporteur
S. Lalsa

BEKIJK OOK
Ministerie Volksgezondheid stelt onderzoek in naar omstandigheden bij overlijden kind op Spoedeisende Hulp AZP