fbpx

Ingezonden: Eindejaarsbrief DA’91

GFC NIEUWS- Beste landgenoten 2019 is haast voorbij. Deze periode waarbij wij één jaar afsluiten en op de drempel staan van een nieuw jaar, is voor velen van ons een blijde en hoopvolle tijd.

En terwijl 2019 een moeilijk jaar voor velen van ons is geweest, kunnen wij ook op dit jaar terugkijken met de overtuiging dat de betere tijden in het vooruitzicht zijn- dat hoewel de uitdagingen groot zijn, ieder van ons de moed en vastberadenheid heeft om op te staan en deze uitdagingen aan te gaan.

Het is die strijdersgeest die de weg naar onze Nieuwe Republiek, onze eigen Surinaamse droom, steeds weer nieuw leven zal inblazen en die onze idealen ook in de toekomst en voor alle toekomstige generaties in stand zal houden.
Als verantwoordelijke politieke partij moet en zal DA’91 zich blijven uitspreken.

Wij spreken ook wanneer alle anderen zwijgen is een voorbode van hoe een DA’91 regering zaken zal aanpakken, zonder dubbele agenda’s, zonder valse loyaliteiten en zonder bescherming van persoonlijke belangen. Wij zullen samen met u ons nog meer inzetten voor ontwikkelingskansen voor ons allemaal en het bouwen aan een vreedzame en harmonische samenleving waar recht en rechtvaardigheid heerst.

Iedereen die Suriname in het hart draagt is dringend nodig! In 2020 is het meer dan daarvoor nodig dat u participeert, dat u aanschuift aan onze brainstorm tafel en dat u zich aanbiedt als aspirant-volksvertegenwoordiger om in de voorhoede de verandering en verbetering alle huizen, buurten en dorpen binnen te brengen.

Er staat ons heel veel te doen, maar wij hebben geloof in u! Ook in onze jonge Surinamers die door participatie hun toekomst niet in handen van anderen hoeven te laten, maar zelf mede inhoud kunnen geven aan datgene wat zij voor zichzelf en voor alle anderen wensen.

Onze diaspora heeft een bijzondere rol. En dat niet alleen ter aanvulling van ons kader thuis, maar ook omdat wij ideeën en inspiratie van buiten onze grenzen verwelkomen om Suriname de leidende positie te geven op verschillende vlakken en tegelijkertijd met ons succes ook anderen te inspireren over de gehele wereld. Dit succes waar wij samen met u vóór gaan moet het succes van ons allemaal zijn. Want wat heb je aan succes als het slechts voor een handjevol personen geldt?

De verandering van de politiekvoering in ons land is niet alleen een kwestie van processen, structuur en al dan niet aanwezige instituten, maar meer nog de noodzaak voor de terugkeer van het vertrouwen, de morele waarden in de politiek en politieke wil om te doen wat goed is voor ons allen.

BEKIJK OOK
Surinaamse delegatie aanwezig bij regionale anti-drugsvergadering COPOLAD

Wij zijn overtuigd dat wij het vertrouwen in onszelf en in elkaar kunnen herstellen en versterken en zo samen met u een gedeelde toekomst zullen bouwen voor onszelf en voor onze kinderen. Een stem voor DA’91 is een stem voor Politiek Anders, Politiek Tra Fasi.

In 2020 zullen wij de kracht van de stemming laten spreken. Uw stem is het meest effectieve middel om positieve verandering te brengen in niet alleen uw leven, maar in duizenden anderen hun leven nu en voor komende generaties. Uw stem zal de grondslag zijn voor de Nieuwe Republiek Suriname met ondernemende, vrije en kritische burgers.

De transformatie van onze Surinaamse samenleving in een moderne Zuid-Amerikaanse staat, die vrij en verantwoord besluiten neemt in het belang van u allemaal is onze prioriteit en niet onderhandelbaar. Een Suriname waar wij onbevreesd zullen investeren in de toekomst van onze kinderen. Een samenleving bouwen die mogelijkheden en kansen biedt aan iedereen, ongeacht leeftijd, ras en politieke kleur, om hun vaardigheden te versterken en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Onze wens voor het nieuwe jaar is dat wij wederom mogen rekenen op uw groeiende ondersteuning in de strijd voor een beter Suriname. Vandaag meer dan voorheen ben ik overtuigd dat wij op weg zijn naar de Nieuwe Republiek en dat die dag dat we ons als Surinamers zonder schaamte hoeven te keren naar het verleden, zelfverzekerd kunnen staan in het heden en met vertrouwen kunnen gaan richting onze gezamenlijke toekomst steeds dichter bij komt.

Laten wij moed tonen wanneer het lijkt alsof niemand meer moed heeft, ons geloof herwinnen, wanneer er weinig reden lijkt te zijn tot het hebben van geloof, en hoop creëren daar waar anderen de hoop verloren hebben.

Het grootste geschenk dat wij elkaar en ons land moeten geven is onbevreesdheid ook in onze gedachten. Laten wij ons verenigen in daadwerkelijke liefde voor ons land en de strijd niet opgeven voor gerechtigheid, waarheid, vrede, rechtvaardigheid, voor een Suriname waar we met z’n allen voor elkaar verantwoordelijk zijn en nog vele generaties een glorieuze toekomst zullen garanderen.

Ik zal samen met u voorop lopen.

Ik dank u voor alle ondersteuning in 2019 en wens u vreedzame feestdagen toe en een gezonde start van 2020.

Angelic del Castilho
Voorzitter DA’91