fbpx

Ingezonden: Eenheid en sisterhood in de politiek

GFC NIEUWS- Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van gendergelijkheid, zien wij toch dat wereldwijd, vrouwen nog steeds een achterstand hebben wanneer het gaat over tal van issues betreffende de vrouw.
Wanneer we kijken naar Suriname dan kunnen wij als kleine natie niet ontevreden zijn, maar natuurlijk kan het veel beter. Beter op gebied van het welzijn, veiligheid en gezondheid van vrouwen en meisjes.
Zo ook wanneer het gaat om vrouwen op besluitvormingsposities en vrouwen in de politiek.
Er zijn meer vrouwen dan vroeger op hoge posten, en ook krijgen steeds meer vrouwen top politieke functies. Verder zien wij dat het aantal vrouwen in het parlement meer dan óóit is gegroeid, maar we zien wel vorderingen.
Wat wel opvalt, is dat de Surinaamse vrouw binnen de politiek onvoldoende haar stem laat horen wanneer het gaat om vrouwenissues en ontwikkelingsvraagstukken. We zouden veel verder zijn als vrouwen zouden opkomen voor de belangen van de vrouw zelf.
We zouden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan issues betreffende de vrouw als wij een gezamenlijke stem zouden hebben en solidair zijn met elkaar, ongeacht onze politieke kleur.
De netwerkorganisatie Vrouwen In de Politiek (VIP) neemt het voortouw om alle vrouwen in de politiek ongeacht hun politieke kleur te bundelen. Dit om zo een gezamenlijke stem te creëren.
Wij willen als brugfunctie fungeren tussen individuele vrouwen, vrouwengroepen en vrouwen in besluitvormingsposities.
Trouwens wij geloven dat we samen sterker zijn om meer te kúnnen halen uit de politiek en andere issues aangaande de vrouw. Doen wij dat niet dan zal gendergelijkheid een utopie blijven.
De felicitaties aan alle vrouwen in Suriname.
Namens de netwerkorganisatie VIP
Judith Faerber
Op maandag 9 maart om 19.00 uur wordt in Het Park een politieke discussie gehouden over gendergelijkheid in de politiek met Jennifer Vreedzaam, Gloria Lie Kwie Sjoe en Henna Guicherit.

BEKIJK OOK  China schenkt landbouw equipment aan Suriname