fbpx

Ingezonden| Een nieuwe uitdaging

GFC NIEUWS- Nu haast alle spanningen achter de rug zijn, is het tijdstip aangebroken om spijkers met koppen te slaan.
De grote uitdaging waarvoor de huidige regering thans staat, is niet één die te onderschatten is. De precaire situatie die op alle gebieden /sectoren te constateren is, zal niet met een toverstok te bezweren zijn. Ik zal u niet vermoeien met alle schulden, c.q. de torenhoge leningen, gepaard gaande met heel hoge rentepercentages.
De hamvraag die gesteld moet worden aan de toenmalige machthebbers is waarin de geleende gelden geïnvesteerd zijn. Indien de financiële verantwoording niet op een verklaarbare wijze kan plaatsvinden en als er enigszins sprake zal zijn van overtreding van de comptabele wetten, moet er drastisch worden opgetreden.
Goed gebaar
Het is een goed gebaar van vicepresident Ronny Brunswijk die stelt dat de procureur-generaal zal worden ingeschakeld bij constatering van zaken die niet door de beugel kunnen. Dezerzijds wordt opgetekend en vooral de hoop uitgesproken, dat men de daad bij het woord voegt en het volk tevreden stelt door antwoord te geven op de gestelde vraag: “Pe a moni de”. Hopelijk zal de vp samen met de president en het dreamteam zijn historische taak vervullen en tot een goed eind brengen.
Het is elke rechtgeaarde burger bekend dat de scheidende machthebbers flink huis hebben gehouden en een lege kas met alle gevolgen van dien hebben achtergelaten. Zelfs na 25 mei hebben ze het niet nagelaten om allerlei ontoelaatbare handelingen te plegen.
In het kader van onderzoekingen, verantwoording en overeenkomstig de geldende wet kan een politieke ambtsdrager en ook gewezen politieke ambtsdragers door de pg worden vervolgd; alleen nadat deze personen door DNA in staat van beschuldiging zijn gesteld.
De gemeenschap verwacht dat het tweede verzoek van pg aan de nieuwe coalitie anders zal uitpakken. De vorige coalitie had het verzoek van de pg afgewezen met 28 stemmen voor en 14 tegen. Vernomen wordt dat de pg nooit een antwoord inzake het verzoek heeft gehad.
De huidige regeerders hebben harde noten te kraken en moeten de nodige bezuinigingen worden doorgevoerd.
Het vereist heel veel durf, moed en vooral daadkracht om de kwakkelende economie te hervormen en het land tot grotere hoogten te brengen.
Roy Harpal