fbpx
Ingezonden| Een nieuwe uitdaging

GFC NIEUWS- Nu haast alle spanningen achter de rug zijn, is het tijdstip aangebroken om spijkers met koppen te slaan.

De grote uitdaging waarvoor de huidige regering thans staat, is niet één die te onderschatten is. De precaire situatie die op alle gebieden /sectoren te constateren is, zal niet met een toverstok te bezweren zijn. Ik zal u niet vermoeien met alle schulden, c.q. de torenhoge leningen, gepaard gaande met heel hoge rentepercentages.

De hamvraag die gesteld moet worden aan de toenmalige machthebbers is waarin de geleende gelden geïnvesteerd zijn. Indien de financiële verantwoording niet op een verklaarbare wijze kan plaatsvinden en als er enigszins sprake zal zijn van overtreding van de comptabele wetten, moet er drastisch worden opgetreden.

Goed gebaar

Het is een goed gebaar van vicepresident Ronny Brunswijk die stelt dat de procureur-generaal zal worden ingeschakeld bij constatering van zaken die niet door de beugel kunnen. Dezerzijds wordt opgetekend en vooral de hoop uitgesproken, dat men de daad bij het woord voegt en het volk tevreden stelt door antwoord te geven op de gestelde vraag: “Pe a moni de”. Hopelijk zal de vp samen met de president en het dreamteam zijn historische taak vervullen en tot een goed eind brengen.

Het is elke rechtgeaarde burger bekend dat de scheidende machthebbers flink huis hebben gehouden en een lege kas met alle gevolgen van dien hebben achtergelaten. Zelfs na 25 mei hebben ze het niet nagelaten om allerlei ontoelaatbare handelingen te plegen.

In het kader van onderzoekingen, verantwoording en overeenkomstig de geldende wet kan een politieke ambtsdrager en ook gewezen politieke ambtsdragers door de pg worden vervolgd; alleen nadat deze personen door DNA in staat van beschuldiging zijn gesteld.

De gemeenschap verwacht dat het tweede verzoek van pg aan de nieuwe coalitie anders zal uitpakken. De vorige coalitie had het verzoek van de pg afgewezen met 28 stemmen voor en 14 tegen. Vernomen wordt dat de pg nooit een antwoord inzake het verzoek heeft gehad.

De huidige regeerders hebben harde noten te kraken en moeten de nodige bezuinigingen worden doorgevoerd.
Het vereist heel veel durf, moed en vooral daadkracht om de kwakkelende economie te hervormen en het land tot grotere hoogten te brengen.

Roy Harpal

Meer nieuws

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…