Ingezonden| Donkere wolken pakken boven Academische Lerarenopleiding

GFC NIEUWS- Studenten die zich hebben ingeschreven op de Academische Lerarenopleiding Suriname (ALOS) hebben op 20 november massaal hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

Er is verontwaardiging omdat zij pas 4 november te horen kregen dat de opleiding deels online verzorgd zou worden. Niet alle studenten beschikken over een laptop en menigeen heeft thuis geen toegang tot internet.

De studenten doen hun beklag over het feit dat zij plotseling op kosten gejaagd worden. Sommige studenten zijn niet bij machte om de nodige aanschaffingen te plegen.

“We weten niet eens wie onze docenten zijn en we hebben ook geen fysiek contact met hen. Wij hebben opdrachten om uit te voeren, maar krijgen geen feedback. Er worden geen instructies gegeven hoe je online les moet volgen.

“We worden verrast met deze manier van college volgen. Bij de contactmomenten weten we niet in welk lokaal we moeten” zitten aldus een student die als woordvoerder optrad voor de groep”.

Verschillende studenten hebben het vertrouwen in de opleiding verloren en eisen hun inschrijfgeld terug.

Onderwijsvernieuwing

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt alom nodig geacht. De kwaliteit van ons onderwijs is voor een belangrijk deel afhankelijk van de deskundigheid van de leraar. D

e roep naar beter opgeleide leraren is terecht. Voor goed onderwijs zijn excellente leraren nodig. Het is daarom toe te juichen dat de opleidingsinstituten een vernieuwingstraject zullen doormaken.

De gedragslijn ‘more of the same and business as usual’ zal niet leiden tot betere resultaten.

Minister Lilian Ferrier zal veel mensen aan haar zijde krijgen als zij tracht om innovaties te plegen die leiden tot verbetering van de onderwijsresultaten. Maar het traject moet goed doordacht zijn en professioneel worden uitgevoerd.

Gedegen voorbereiding

In het eerste kwartaal van 2019 maakte de onderwijsminister bekend dat het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL) niet meer geïncorporeerd zou worden in de Anton de KOM Universiteit van Suriname.

De stekker wordt uit het IOL getrokken en de Academische Lerarenopleiding (ALOS) wordt ingesteld. Deze nieuwe opleiding omvat een pre bachelor programma dat 1 jaar duurt en een 3-jarige bacheloropleiding.

De Academische Lerarenopleiding vereist een gedegen voorbereiding. De weerstand die van verschillende zijde ontstaat, vindt zijn oorsprong in de bezorgdheid voor een goede afloop van de ingrijpende transformatie.

Dit proces moet goed voorbereid worden en leraren moeten optimale betrokkenheid hebben. Dat blijkt vooralsnog niet zo te zijn getuige het feit dat leraren in het ongewisse zijn over het bachelor programma.

Het pre bachelor curriculum is geschreven, maar over het 3-jarig bachelor programma tasten docenten en studenten nog in het duister.

Een masterplan, dat als basis moet dienen voor de volledige Academische Lerarenopleiding op bachelor niveau, is nog niet voorhanden.

Het is volstrekt onduidelijk of de ALOS een hogere beroepsopleiding (hbo) of een wetenschappelijke (wo) opleiding is” betoogt het lerarenkorps in het schrijven aan de onderwijsminister op 15 oktober 2019.

Hbo valt onder de noemer toegepaste wetenschappen en de Engelse vertaling daarvan is professional degree. Wetenschappelijk Onderwijs (wo) valt onder de noemer universitair en dat wordt aangeduid met academic degree.

Het is niet bekend wat de juridische status is van de nieuwe Academische Lerarenopleiding. Docenten doen er hun beklag over dat het docentenkorps te weinig betrokken wordt in het transformatieproces.

Randvoorwaarden

De minister tracht zoveel mogelijke innovaties in een kort tijdsbestek te realiseren. Het risico is dat vernieuwingen haastig worden doorgevoerd, het noodzakelijk draagvlak missen en er veel haken en ogen kleven aan de opleiding. Dat is evident bij de transformatie van het IOL in een Academische Lerarenopleiding.

De start van het pre bachelor programma is niet zonder kinderziekten verlopen. De studenten hebben recht op duidelijkheid. Er zijn problemen van organisatorische aard en manco’s in de uitvoering.

De uitdaging is om vertrouwen te verschaffen over een goede afloop van de opleiding.

Ivan Fernald

Overige berichten