fbpx

Ingezonden: doe wat nodig is

GFC NIEUWS- Terwijl ik acht sla op de komende verkiezingen van 25 mei 2020, wil ik u op het hart drukken om te doen wat nodig is voor Suriname.

Wij zijn door de urgentie van de politieke ontwikkelingen van Suriname geroepen om dit land Suriname te redden van de misère waarin het is terechtgekomen.

Mijn broeders,

Het ligt aan ons om diep te peinzen over de plek die wij Suriname willen toekennen in de wereld. Op dit moment ben ik zeer tevreden met de behaalde resultaten van ons land op het gebied van sport.

Sport schijnt een licht in de duistere dal waarin in ons land zich momenteel bevindt. Laten wij met de vurige vaderlandsliefde in ons binnenste werken aan de optimisme van dit volk.

Dagelijks hoor ik hoe politieke partijen praten over het halen verkiezingswinst , maar ik wil u doen beseffen dat de komende verkiezingen waarnaar wij uitkijken niet gaan over het behalen van zetels of wie de volgende president wordt of welke politieke partij aan de macht komt . Dit is slechts het behartigen van het eigen en partijbelang.

BEKIJK OOK
Spaar- en Stabilisatiefonds op dit moment nog leeg

Het volksbelang moet prevaleren en zolang dit genoeg tot ons volk is doorgedrongen zullen wij op economische vlak besluiten nemen die voordelig zijn voor dit land. Er is geen ruimte voor scheldkanonnades.

Er is geen ruimte om elkaar in de politiek belachelijk te maken. 44 Jaren geleden hebben politici in dit land zich beziggehouden met etnische politiekvoering hetgeen ons volk verder heeft verdeeld in kleine groepjes. Wat heeft dit ons volk opgeleverd?

Mijn broeders,

De hand van de Almachtige is niet ontoereikend voor ons. Ik geloof dat in alles wat wij doen voor dit volk wij de benodigde versterking van de Almachtige zullen krijgen.

Heb elkander lief. Heb geloof in uw zelf. Wees moedig. Blijft u hopen, want de dagen van wanbeleid en corruptie vergaan.

Laten wij kiezen voor dienend leiderschap op 25 mei 2020. #stemDOE #doewatnodigis.

Livio Aminta
Ondervoorzitter Jong DOE