fbpx

Ingezonden| Default

GFC NIEUWS- Tijdens een interview tegenover een lokaal dagblad stelde voormalige vicepresident, Ashwin Adhin, onomwonden dat de Handelsbanken en de toenmalige Oppositie in DNA, debet zouden zijn geweest aan de downgrading, zo u wilt “default”, van ons land.
We hebben heel vaak politici op een schaamteloze manier onzin hebben horen uitkraaien, maar zulk een absurde opmerking, nota bene van een zeer hooggeplaatste in het land hebben we nog nooit meegemaakt.
We kunnen ons niet voorstellen hoe sommigen in de samenleving het nog steeds durven op te brengen om een loopje te nemen met de intelligentie van het Surinaams volk. Het Surinaams volk is echt niet op zijn achterhoofd gevallen. Dit moet wel duidelijk zijn.
Ook werd door de ex-vicepresident tijdens hetzelfde interview gesteld dat hij dacht dat zijn partij de verkiezingen zou winnen. Ook de verantwoordelijken van de andere partijen die geen zetels hebben weten te behalen bij de verkiezingen, dachten dat ze zouden winnen, anders zouden ze niet er niet aan hebben meegedaan. Zo simpel is het wel.
We wensen graag de ex-vicepresident te verwijzen naar zijn partijgenoot, Rachied Doekhie, die wel goed weet en het ook duidelijk maakte, waarom zijn partij nu naar de oppositiebanken is verwezen. En hij heeft het niet onder stoelen of banken gestoken; hij is er eerlijk over geweest. En zo hoort het!
De ex-vicepresident weet als geen ander waarom zijn partij een zware nederlaag heeft geleden bij de onlangs gehouden Algemene Verkiezingen. Hij is er zelfs mede debet aan. Het gevoerde (wan)beleid waar hij mede leiding aan heeft gegeven is zijn partij funest geworden. Dat is een waarheid als het maar wezen kan. Hij zou wel de grootheid moeten opbrengen om zijn eigen falen toe te geven want dat zou hem wel sieren.
In een vorig column werd duidelijk aangegeven dat zijn eigen partijgenoten niet gelukkig waren met hem als lijsttrekker in Wanica. Tijdens de verkiezingscampagne werd onomwonden door zijn eigen partijaanhangers gesteld dat ze geen heil zagen in een zege in Wanica, aangezien zijn toegevoegde waarde volgens hen nihil was. Hij zou zich teveel hebben gefocust op de mensen die op hem lijken. Dat hij op een bepaald moment tijdens de verkiezingscampagne werd uitgejouwd, nota bene door eigen partijaanhangers zelf is een teken aan de wand geweest. Er is duidelijk gesteld dat de partij te groot is voor slechts één zetel in Wanica. Dat kan wel waar zijn!
De NDP behaalde een eclatante overwinning 2015 en kreeg met 26 zetels de meerderheid van de 51 zetels tellende Nationale Assemblee. Hoewel ze – zij het met een nipte meerderheid – wel zelf in staat was een regering te vormen, verkoos zij echter om een samenwerking aan te gaan met andere partijen voor een bredere coalitie.
De behaalde winst was een unicum in de Surinaamse verkiezingswereld vanaf het herstel van de Democratie in 1987, aangezien het geen enkele partij was gelukt om bij een verkiezing meer dan de heft van het grondwettelijk aantal zetels ( 51) te behalen. In combinatieverband met vier partijen lukte het “Front” dat toen wel. Ze behaalden een zeer riante meerderheid, doch wisten daar weinig mee. Ze werden vroegtijdig weggestuurd. Voor de vorming van een nieuw Kabinet in 2015, dienden zich de BEP, die kennelijk vanwege opportunisme uit het V-7 Blok trad en DOE, alsook een tweetal dissidenten van de PL aan.
Reeds op 19 mei 2017 werd door mij gerefereerd aan een bijeenkomst toen van de voorzitter van de NDP met kaderleden van de partij. Tijdens deze bijeenkomst in het partijcentrum OCER werd op niet mis te verstane wijze door de voorzitter himself kritiek geleverd op zijn eigen mensen. Onder andere liet hij in duidelijke taal weten dat hooggeplaatsten uit zijn eigen partij zich weinig dan wel helemaal niet bekommerden om de “minderbedeelden” in het land. Hij ervoer zulks als een grote schande en liet dat dan ook onomwonden duidelijk blijken. Hij wond er geen doekjes om.
Het leek er toen al op dat de partijvoorzitter de voorzienigheid aan zijn zijde had, dat voor de partij onderweg naar de Algemene Verkiezingen van 25 mei 2020, deze minder gunstig zouden verlopen. Wie gedacht had dat na de bijeenkomst in OCER, er een beleid zou worden gevoerd, waar het volk er echt profijt van zou hebben, vergiste zich deerlijk. Schandaal op schandaal diende zich aan tot aan de Algemene Verkiezingen toe.
Ratingbureaus zoals “Fitch” en “S & P” kwamen om de hoek kijken en geven onverbloemd hun mening. We hadden een minister van Financiën, die zich een super mens waande en meer dan 80% van zijn tijd in het buitenland vertoefde om zogenaamd “in het belang van het Land” de nodige financiën bij elkaar te sprokkelen. Valutakasreserves van de handelsbanken, en dus van het volk, ondergebracht bij de Centrale bank van Suriname, verdwenen als sneeuw voor de zon. Een zeer hooggeplaatste werd gearresteerd. En toch beweerde niemand minister dan de ex-vicepresident zelf dat de valutakasreserves niet zomaar waren verdwenen, doch waren aangewend voor de import van uien en aardappelen.
Ook zouden de valutakasreserves gebruikt zijn voor het doen van investeringen, volgens mededeling van de ex-vicepresident. Hij verzuimde kennelijk bewust te vertellen om welke investeringen. Betalingsverplichtingen aan het buitenland konden niet worden nagekomen. Is het dan vreemd te moeten ervaren dat ons land in een netelige positie terechtkwam welke als “Default” werd gekwalificeerd. Wie is er verantwoordelijk voor geweest, heer ex-Vicepresident? Het steeds armer geworden volk zeker niet!
Mogelijk dat de ex-vicepresident wel de juiste verklaring ter zake kan geven. Mededelingen over verleende concessies en dienstvoertuigen, werden door de ex-Vicepresident gekwalificeerd als te zijn ongeloofwaardig, lasterpraat en onwaarachtig, waarbij zelfs de term “riooljournalistiek” is gebezigd. Na publicatie van documenten in een bepaald dagblad, werd het tegendeel bewezen. Mogelijk dat hij nu wel in staat is een juiste verklaring te geven. Ook als is het maar om de geloofwaardigheid.
Ram Paltantewari
Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.

OOK INTERESSANT
Project computervaardigheden van AWJ in Commewijne afgerond