Ingezonden | De verkiezingen binnen de VHP nader bekeken!

Op 3 juli 2016 vinden binnen de politieke partij, de VHP, bestuursverkiezingen plaats.

Dit conform de door de president van Suriname goedgekeurde statuten die werden aangenomen op het partijcongres d.d. 31 januari 2016.

Op de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement is er fel kritiek geleverd door o.a. mw. Indira Djwalapersad. Dit vanwege het feit, dat de gendercommissie niet erin is opgenomen.

Gezien de roep om vernieuwing en verjonging houdt dat nog niet in dat een groot (log) bestuur van 25 leden actief en werkbaar kan zijn. Zal hierbij de uitspraak: ”vele handen maken licht werk” van toepassing zijn?

Als voorzitter Chan Santokhie aan de hand van de hearings een representatieve lijst heeft samengesteld, dan spreken de kritieken uit eigen gelederen boekdelen.

Anderen zijn ook teleurgesteld, dat er weinig ruimte was om andere lijsten in te dienen.

Het DNA-lid Asis Gajadien had al in een vroeg stadium gesuggereerd dat er meerdere lijsten ingediend zullen worden. Nu is hij wel opgenomen om zitting te nemen in het hoofdbestuur.

Mw. Rewtie Sietaram plaatste zelfs de opmerking dat de VHP-leider in fundamentele change faalt!

Voorts opperde zij kritiek op de wijze waarop de lijst is samengesteld en had bezwaren tegen de plaatsing van M. Jogie als bestuurslid.

De VHP mediacommissie stelde echter dat indien Sietaram change wilt hebben, zij bij zich zelf moet beginnen.

En dat zij het aanbod om voorzitter te worden van het Adviesraad van de VHP heeft geweigerd. Hierdoor heeft zij inderdaad een grote kans voorbij laten gaan.

De retorische vraag die gesteld kan worden is, of mw. R. Sietaram een functie wilt bekleden waar zij financieel baat bij heeft?

In navolging van de eerder geopperde kritieken door exponenten van de partij, zijn er nog enkele actieve leden teleurgesteld in de leiding van de partij en de wijze waarop de lijst is samengesteld.

Mr. Leendert Doerga heeft bezwaren en hij vindt het onacceptabel, dat dhr. S. Bhageloe wederom zitting neemt in het hoofdbestuur. Hij overweegt zelfs te bedanken als lid van de VHP (citaat: 19 juni 2016 ).

Eerder had de politieke analist H. Ramadhin kritiek geleverd op betrokkene.

Wat nog meer kwaadzaad zaait, is de plaatsing van overgelopen leden van andere partijen in één der hoogste organen.

Zie het voorbeeld van de ex NPS-er Murwin Leeflang, die is opgenomen in het hoofdbestuur.
Na al de ontstane heisa is het geboden, dat de partij dusdanig versterkt moet worden, dat ze bij de verkiezingen in 2020 het maximale uit de bus kan halen.

Het is tevens de wens van velen dat de VHP zelfstandig deelneemt aan de verkiezingen van 2020. En daarna een eventuele samenwerking kan aangaan. Dit zal aantonen wat de kracht is van de z.g. kleine partijen, die altijd hebben geprofiteerd en over de ruggen heen van de grote partijen zetels wisten te behalen; terwijl zij haast geen kiezers achter zich hebben!

Ter bevordering van een hechte organisatie en in partijbelang is het gewenst om de gelederen te sluiten en te werken naar eensgezindheid.

De vraag die overeind blijft, is of de partijleiding alle gelederen kan sluiten of zal de groep van critici verder toenemen?

Vergeet niet, dat eendracht macht maakt!

Roy Harpal

Overige berichten