Ingezonden | De uitdagingen voor de NDP richting 2020

Ik constateer dat de NDP op dit moment worstelt met een aantal vraagstukken. Dit vormt een gevaar voor de verkiezingen van 2020 die om de hoek zijn. Naar mijn mening is het belangrijk nu de problemen op te pakken. Laten wij niet doen alsof ze niet bestaan. Anders maken wij dezelfde fouten als die Front indertijd heeft gemaakt. In dit artikel wil ik de problemen – of laat mij liever zeggen uitdagingen – die ik zie voor de NDP kort voorleggen.

Devaluatie van de SRD

De regering is weer begonnen met monetaire financiering. Het is bekend uit onze geschiedenis dat dit in onze kleine economie altijd leidt tot devaluatie van de SRD. Consequentie is dat de koers zal gaan stijgen. Om de koers stabiel te houden zal de Centrale Bank proberen dollars op de markt te gooien. Een probleem hiervan is dat de monetaire reserve dan omlaag gaat. En dat leidt op termijn tot een nog grotere koersstijging. Zo vlak voor de verkiezing is dit dus een zeer slechte beslissing die de NDP zetels zal kosten. Hoe gaat men dit probleem oppakken?

Kwakkelende economie

Dankzij op meerdere momenten ingrijpen van de president met assistentie van de minister van Financiën is de Surinaamse economie weer redelijk op poten. Een grote boost aan de economie zal worden gegeven als er olie wordt gevonden. Dit zal gelijk extra geld in het laadje brengen want buitenlandse investeerders zullen massaal naar Suriname komen. Het vinden van olie is dus cruciaal om de economie snel te laten groeien. Staatsolie zal daarom alle inspanningen moeten verrichten hiertoe. Is men zich bij Staatsolie wel bewust van deze urgentie?

Terugbetalen van leningen

De regering heeft veel geleend maar dat was nodig. Onze financiële autoriteit heeft er voor gezorgd dat Suriname op de internationale kapitaalmarkt serieus werd genomen. Dit geld kan gebruikt worden om investeringen te doen en de lasten van het volk te verlichten. Een probleem is echter dat de grote terugbetalingen zullen gaan beginnen na de verkiezingen. Op de verkiezingen zal dit dus geen invloed hebben. Echter wordt het een harde dobber voor de regering na de verkiezingen om de leningen terug te betalen. Zijn we ready om deze uitdaging na de verkiezing aan te gaan?

Interne partijpolitiek

Het is bekend dat er binnen de NDP een aantal fracties zijn die tegen elkaar strijden. Daarbij speelt het religieuze en etnische nog steeds een belangrijke rol. Hierdoor worden vele hindoestanen maar ook marrons afgestoten. Met name bij bepaalde leden in de leiding van de fractie kan van tegendraads gedrag worden gesproken. Dit schaadt de NDP enorm en hier moet een einde aan komen. Worden er maatregelen getroffen tegen deze leden?

Uitspraak decemberproces

De uitspraak van het decemberproces zal naar het schijnt niet lang meer op zich laten wachten. Indien de President wordt veroordeeld dan betekent dat niet dat hij naar de gevangenis moet. Hij is onschendbaar zolang hij president is. Het wordt dus extra belangrijk dat de NDP de verkiezingen in 2020 opnieuw wint en dat Desi Bouterse opnieuw president wordt. Zoals hij heeft aangegeven wil hij gaan voor nog een termijn. Om dit te bereiken is ondersteuning en eenheid binnen de partij van groot belang. Beseffen wij dat wij allemaal achter onze leider moeten staan?

Tenslotte

Wat ik heb voorgelegd zijn de feiten en de uitdagingen voor de NDP. Ik besef dat velen die zich aangesproken voelen mij kwalijk zullen nemen. Maar neemt u deze oproep ter harte om tot hoognodige verbetering te komen.  Alle exponenten binnen de partij dienen samen te bundelen en ophouden elkaar te bestrijden. Alleen deze eenheid zal de NDP opnieuw leiden naar een grootse verkiezingsoverwinning.

Xaviera Bouterse

Overige berichten