fbpx

Ingezonden| De toekomstige politieke leiders

GFC NIEUWS- Nu de politieke strijdbijl na een turbulente en cruciale periode is begraven, moeten wij als oprechte Surinamers werken aan de verdere ontwikkeling, een leefbaar, betaalbaar en veilig land.
Het is aangeraden dat een ieder zijn/haar mentaliteit verandert om een wezenlijke bijdrage te leveren, omdat een daadwerkelijke inzet van elke burger nodig is. Met dialoog moeten wij ervoor zorgen dat wij iets moois van ons geliefd land maken.
Als wij de (laatste) ontwikkelingen rond de financieel economische malaise nader bekijken, hoeft de retorische vraag niet gesteld te worden; wie de verantwoordelijken zijn.
Na 25 mei 2020 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in politiek Suriname. Het volk, dat gebukt ging onder de erbarmelijke omstandigheden, heeft afscheid genomen van het wanbeleid, dat zeer desastreus was voor de samenleving en van een aantal personen, dat mede debet was aan de ontstane crisis.
Wat we thans nodig hebben, is integer en competent kader met een behoorlijke knowhow, met duidelijke visies en bovenal leiders / leidinggevenden met tien schone vingers. Daarnaast zal de nieuw te formeren regering het land in alle eerlijkheid en oprechtheid moeten leiden en niet laten lijden ! Een goed en gedegen bestuur met capabele en integere personen op de diverse posten, is zonder meer een must.
De integriteit van de politieke leiders moet hoog in het vaandel worden gehouden door niet zelf in de fout te gaan en binnen de geldende regels en conform de wetten op te treden.
Men dient geen misbruik te maken van de positie, die men gaat bekleden en zich niet schuldig maken aan bijvoorbeeld afpersing, corruptie, malversatie, het plegen van frauduleuze handelingen, nepotisme en zelfverrijking.
Met het oog op de inachtneming van de aangekondigde maatregelen en het voeren van een transparant beleid, dient men zich zonder meer aan de spelregels te houden. Bij eventuele overtredingen, moeten de nodige maatregelen niet uitblijven.
Iedereen, nationaal als internationaal, focust zich thans op een regering, waarin de VHP als de grootste partij de scepter zal zwaaien. Hopelijk zal de aantredende regering de gedane beloftes, vooral tijdens de campagnes waarmaken en conform het regeringsprogramma het uitvoeren en vooral het volk niet teleurstellen.
Een markante leider dient zich niet te laten leiden door personen of adviseurs, maar trachten het uitgestippelde beleid zo goed als mogelijk en met de nodige transparantie uit te voeren.
Al bij al moet het volksbelang voorop worden gesteld en het persoonlijk belang ondergeschikt worden gemaakt.
Tenslotte moeten wij ons beseffen, dat om erger te voorkomen de nodige offers moeten worden opgebracht en de buikriemen nog strakker moeten worden aangehouden, teneinde een beter bestaan te hebben en een eind te brengen aan de huidige crisis. Vooral de heersende armoede, de toegenomen criminaliteit, die zelfs tijdens de lockdown plaatsvindt, en aan de thans heersende recessie.
We zullen niet ervoor schromen om het uitgestippelde beleid nauwgezet en waar nodig kritisch te volgen, te begeleiden en te bekritiseren.
Roy Harpal

OOK INTERESSANT
Nigeriaan met 65 bolletjes cocaïne in maag met spoed naar SEH