fbpx
Ingezonden| De Raden van Commissarissen

GFC NIEUWS- Bij de recente samenstellingen en benoemingen van Raden van Commissarissen bij Parastatale Instellingen, zijn zaken op een schromelijke wijze misgegaan.

Door een aan zekerheid grenzende onzorgvuldigheid of zo U wilt slordigheid van de Regering, maar meer nog als gevolg van een door haar haastig toegepaste werkwijze, zijn bestaande regelgevingen met name Statuten van de daarbij betrokken organisaties, hetzij bewust of onbewust, niet in acht genomen.

Bij zijn aantreden werd door Zijne Excellentie de President van de Republiek Suriname in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gesteld dat Wet en Regelgeving door zijn regering onverwijld zouden worden geëerbiedigd en nageleefd.

De regering heeft door het niet op een ordentelijke wijze invulling te geven aan de benoeming van bedoelde Raden van Commissarissen, maar meer nog door deze doelbewust te doen bemensen door aanverwanten van leden van hooggeplaatsten in den Lande, zonder meer een scheve schaats gereden.

De onzorgvuldige wijze waarop de benoemingen van de Raden van Commissarissen zijn doorgevoerd, hebben dan ook de nodige commoties in de samenleving teweeggebracht, welke de regering wel had kunnen voorkomen, indien de vigerende regelgevingen daartoe, door haar wel secuur in acht waren genomen. Helaas!

Er wordt zonder meer van uit gegaan dat de regering bij haar aantreden nieuwe Adviseurs heeft benoemd en aangesteld. Hebben deze adviseurs een belangrijke rol vervuld bij de samenstelling en benoeming van de nieuwe leden van de Raden van Commissarissen? Indien wel, dan dient Zijne Excellentie de president deze adviseurs met onmiddellijke ingang de deur te wijzen, want dan hebben ze bewust een daad van sabotage gepleegd. Anders kan zulks niet gesteld worden.

Reeds in een vroeg stadium hebben enkele zaken de geloofwaardigheid van de Regering op een niet positieve wijze beïnvloed. De benoeming van de Raden van Commissarissen doet daar een schepje boven op, met alle negatieve gevolgen van dien. Het is dan ook wenselijk dat zaken door de Regering met de nodige zorgvuldigheid en nauwgezetheid worden voorbereid en doorgevoerd, bij gebreke waarvan in de toekomst nog meer slordigheden aan het firmament zullen verschijnen.

Waar de gemeenschap zich er ook bewust van moet zijn is, dat de Regering tegelijkertijd eveneens bezig is ontzettend veel puin op te ruimen, en wanneer zij onbewust daarin verstrikt raakt, het maken van fouten daarvan dan onoverkomelijk het gevolg kan zijn.

Desondanks is het te hopen dat de Regering met een plausibele verklaring komt, hoe het mogelijk is geweest dat bestaande regelgevingen bij de benoemingen van de Raden van Commissarissen door haar (bewust?) ter zijde zijn gesteld, terwijl zij zelf, zoals eerder aangehaald, Wet en Regelgeving zou eerbiedigen. Zij is daartoe zonder meer verplicht aan de gemeenschap.

Ram Paltantewari

Meer nieuws

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…