fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| De Nederlandse taal

GFC NIEUWS- Suriname is sedert 25 november 1975, met behoud van de Nederlandse taal, onafhankelijk geworden van Nederland. In Suriname wordt nog steeds ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) gesproken.
Een geluk voor de voormalige kolonie is dat ze niet veel hoeven te ondernemen om de taal in stand te houden. Ze hoeven het wiel immers niet uit te vinden. Maar het wiel moet wel correct gebruikt worden.
De officiële taal in dit Zuid-Amerikaanse land is nog steeds de Nederlandse. Alhoewel er heel veel andere talen worden gesproken in dit land, blijft het Nederlands de officiële taal en wordt die taal ook op scholen onderwezen. Wat wel heel opvallend is, dat bepaalde woorden en begrippen een totaal andere inhoud c.q. betekenis hebben, en ook dusdanig worden gebruikt en geïnterpreteerd dan in het moederland.
Ik wil dit aantonen middels 3 voorbeelden. Het eerste voorbeeld dat opvalt is het woord ‘aanmelden’. Volgens de diverse bronnen op Google betekent aanmelden: je op een of andere manier digitaal en of elektronisch vergewissen.
Laten we in het onderwijs blijven. Als een leerling de klas wordt uitgestuurd, zegt de leerkracht: ‘Ga je bij de directeur aanmelden.’ Hij bedoelt: ‘Ga je melden bij de directeur.’Aanmelden is digitaal of elektronisch. Melden is je lijfelijk ergens begeven.
Ga je naar diverse kantoren in Suriname dan lees je het opschrift bij het loket van dat kantoor;
Hier aanmelden (moet zijn : Hier melden).
Het tweede voorbeeld is het woord ‘afschrijven’. Vaak lees je of hoor je dat een leerling van een bepaalde school is afgeschreven. Afschrijvingen vinden overwegend plaats op roerende goederen en niet op mensen. Men bedoelt dat die leerling van school is uitgeschreven.
Het derde voorbeeld is het woord ‘afschrikken’. Ik zal bij het onderwijs blijven en middels een voorbeeld de inhoud van dit woord presenteren. Mijn zoon zit in het 2e leerjaar van de MULO.
Hij heeft in het 1e leerjaar zijn best gedaan. Hij is bevorderd.Bij het ophalen van het eerste rapport uit leerjaar 2 heb ik een afspraak met zijn klassenvoogd (mentor) gemaakt voor de ouderochtend.
Als ik tegenover de leerkracht aan tafel zit, haalt de leerkracht het rapport van mijn zoon uit een stapel die op het bureau ligt.De leerkracht slaat het rapport open en kijkt verbaasd, met gefronste wenkbrauwen en met zijn hand voor de mond, naar mij en spreekt de volgende woorden:
‘Ik schrik van zijn cijfers’.( met wijdgespreide ogen).
Er gaat een hele, vervelende rilling door mijn lichaam als ik dit de meester hoor zeggen. Wat heeft mijn zoon gedaan? Dit gesprek zal vast niet prettig worden.
De meester geeft het rapport ter inzage aan mij. Ik zie alleen maar achten en negens op de lijst. Ik kom gelijk tot rust.Waarom of waarvoor was de meester geschrokken? Of bedoelde hij te zeggen van: ‘Ik ben echt onder de indruk van zijn resultaten of ik ben echt tevreden met zijn inzet of hij heeft echt boven mijn verwachtingen gescoord.’
Je schrikt van iets ergs, verschrikkelijks of angstaanjagends toch?
Namens de stichting
“5 juni 1873”
De voorzitter
Hemantkumar Biere

OOK INTERESSANT
Readytex Art Gallery doet met 15 kunstenaars aan Atlantic World Art Fair 2023