Ingezonden| De Kanariesschool, al veertig jaar vernieuwend

GFC NIEUWS- Het ontstaan van de Kanariesschool begint al op 25 november 1975 als Suriname een onafhankelijke republiek wordt.

De kiem van de school is nog eerder gelegd. In 1968 nemen Carmelita Malone en Ediré Castelen het besluit voor een gezamenlijke toekomst binnen de landsgrenzen van Suriname. Ze willen zich inzetten voor een onafhankelijk en mooi Suriname.

Zij zijn jong, idealistisch, daadkrachtig maar ook realistisch. Als de Surinamers hun eigen land willen opbouwen moeten ze leren hoe dat moet. Als je mensen iets wilt leren moet je zo jong mogelijk beginnen en daarvoor is de school een ideale plek.

Op 3 oktober 1979 opende de Kanariesschool voor peuters en kleuters voor het eerst de deuren.

Zelf lesinhoud en –materiaal maken

In die school wordt veel gezongen. Als er geen liedjes bestaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor Suriname, schrijft Carmelita Malone ofwel Juf Castelen ze zelf. In de school wordt veel gespeeld. Als het benodigde didactische speelgoed niet te koop is, maakt Ediré Castelen ofwel oom Etty het zelf met materialen uit Suriname.

Ik werk hard voor mijn land

Het programma van de school is erop gericht dat de leerlingen verbondenheid ervaren met de Surinaamse maatschappij. Juf Castelen en oom Etty bieden inclusief en ervaringsgericht onderwijs. Elke leerling die deel uitmaakt van de Surinaamse samenleving is welkom en leert naar vermogen een eigen bijdrage te leveren aan die maatschappij.

‘Ik werk hard voor mijn land, daarom ga ik elke dag naar school’, is het motto dat vanaf dan tot op de dag van vandaag elke dag tijdens de vlaggenparade uit alle monden van de leerlingen te horen is.

Kanarie Kinderkoor

Aangezien de liedjes over en voor Suriname alleen in de Kanariesschool te horen zijn richten juf Castelen, oom Etty en Maureen Malone het het Kanariekoor op en daarmee ontstaat de mogelijkheid om veel meer Surinaamse kinderen (en volwassenen) te bereiken met de positieve boodschap over het nieuwe land waarin iedereen een steentje moet bijdragen om het tot ontwikkeling te brengen. Zo enthousiast en succesvol zijn deze jonge Surinaamse burgers dat ze tot over de landsgrenzen optredens verzorgen.

Leermaterialen werkplaats

De afname van speelgoed en leermaterialen die oom Etty maakt, beperkt zich niet tot de Kanariesschool alleen. Andere scholen tonen belangstelling en na verloop van tijd liggen de telramen en de blokken bij Vaco en Kersten in de schappen. Menig Surinaams kind heeft op een Kanarietelraam leren tellen.

Zwemmen

De Kanariesschool is natuurlijk ook een school waar gewoon les gegeven wordt. Als de leerlingen de school verlaten zijn ze helemaal klaar voor de eerste klas van de basisschool. Maar naast die schoolvaardigheden, het vele zingen en spelen is de zwemles altijd een belangrijk onderdeel van het programma geweest. Eerst wordt de watervrees overwonnen en dan begint de pret die later weer overgaat in serieus oefenen voor dat begeerde diploma. Voor sommigen wordt dat oefenen trainen en zij worden beroemde wedstrijdzwemmers die Suriname trots maken.

Kinderen met een extra vraag

De Kanariesschool is een goedlopende school met een goede naam. Waarom dan toch veranderen en vernieuwen?

Omdat de vraag vanuit de samenleving verandert. De school is altijd inclusief geweest, elk kind is welkom.

De kinderen van deze tijd lijken hun raadselen steeds dwingender aan de orde te stellen. De ouders van tegenwoordig weten hun vragen steeds preciezer te stellen, gesteund door professionele opvoeders, psychologen en onderzoekers. Op al die vragen wil de Kanariesschool antwoord geven.

Vanaf 2011 biedt de school een uitgebreider programma waarbij ouders op allerlei manieren steun kunnen krijgen met leer- en gedragsproblemen van hun kinderen.

Deze uitbreiding werd al veel langer voorbereid en resulteert er bijvoorbeeld in dat de school in 2009 in de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering wordt ondergebracht. Zo kunnen school, ambulante hulp en remedial teaching onder dezelfde noemer bestaan.

Alle kinderen kunnen leren

Deze uitbreiding is mogelijk omdat Juf Castelen en oom Etty hun enthousiasme weten over te brengen op hun zoon Mario Delano Castelen ofwel meneer Delano, die 11 jaar is, als de school wordt geopend.

Vanaf 2011 ondersteunt hij zijn ouders en vanaf 2013 met het overlijden van juf Castelen heeft meneer Delano de school overgenomen. Hij is een onderwijzer in hart en nieren.

‘Alle kinderen willen leren en alle kinderen kunnen leren’ is zijn belangrijkste motto. Daarom heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Vanaf 2011 vinden nog nadrukkelijker alle kinderen uit Suriname een plek in school ook kinderen met bijvoorbeeld autisme. In 2015 resulteert dit in de leerschool van de Kanaries. Op deze leerschool kunnen de leerlingen indien nodig tot hun vijftiende jaar het lesprogramma van de basisschool volgen.

En volwassenen leren

Binnen de stichting is er veel ervaring met het begeleiden van volwassenen. Ouders kloppen heel direct met hun vragen over hun kind aan. Een gesprek geeft dan vaak een richting aan waarin te handelen. Maar soms is er meer nodig en volgt een traject.

De leerkrachten binnen de school worden op de werkvloer getraind en als team en individueel begeleid buiten de tijden dat zij direct met de kinderen werken. Stagiaires werken aan hun leerdoelen en worden hierin begeleid.

Vanuit de stichting wordt voorlichting gegeven of trainingen aan groepen leerkrachten en ouders.

Klimaatsverandering

Nog een onderwerp vanuit die samenleving, klimaatsverandering! Juf Castelen en oom Etty hebben het klimaat altijd als belangrijk onderwerp op hun programma staan.

Oom Etty maakt bijvoorbeeld behalve speelgoed ook sap. Daarvoor gebruikt hij ingrediënten uit Suriname. Geen belastende import maar een eerlijk product uit eigen land.

Maar om kinderen met bewustzijn voor hun omgeving op te voeden moeten ze een goed voorbeeld zien en ervaren. In Wanica in het centrum voor natuur- en milieueducatie kan dat. Kinderen mogen hier zaden planten, een tuin verzorgen, apen zien, piepkleine kolibrietjes bewonderen, heel grote rupsen tellen of gewoon in een rustige, natuurrijke omgeving spelen.

Sinds 2016 is hier ook de leerschool gevestigd. Zo kunnen de leerlingen behalve schoolse vaardigheden ook leren hoe groente te kweken of vee te verzorgen.

Kinderen leren hier Suriname is mooi en Suriname blijft mooi en ik help daaraan mee!