fbpx

Ingezonden| De "goddelijke" partij

GFC NIEUWS- Er is slechts 1 partij in Suriname die zich die status van “goddelijk” of aan God gelijkgesteld mag aanmeten.
Ze beklagen zich erover dat anderen ertoe overgaan hun propaganda materiaal te vernietigen maar gaan daarmee voorbij aan de meest basale zaken.
Het is deze zelfde partij die nalaat zijn propagandisten erop te wijzen dat propagandamateriaal nimmer bevestigd mag worden aan wegmeubilair. Je ziet hun vlaggen aan hoogspanningsmasten, stopborden (Ondrobon), verlaten percelen en woningen. Schuttingen van scholen en zelfs de Centrale Markt van Paramaribo blijven niet bespaard.
Ik zal mijn tijd niet verdoen om ze hierop te wijzen, omdat ik weet dat zij zich God wanen. Maar wanneer de “goddelijke” partij de tijd neemt om zijn misnoegen te uiten, omdat een burger terecht hun vlag verwijdert van een paal van een straatnaambord, moet ik ze dit alles wel vertellen.
Een verklaring over dit klein incident heeft volgens hun wel zin. Maar een verklaring over de hoge koers geven ze niet. Een verklaring over de stijgende prijzen wordt door die partij beantwoord met een voedselpakket in plaats van beleid. Een verklaring geven over de scalians en de milieuvernietiging is niet eens zo belangrijk als klagen over hun verwijderde vlag.
Heeft iemand een verklaring gelezen of gehoord over de 200 miljoen valuta reserve die oneigenlijk is gebruikt? Waar blijven André, Amzad en Melvin? Jenny misschien?
Curtis Hofwijks

BEKIJK OOK
TCT en belanghebbenden Boven-Suriname bespreken toerismebevordering