Ingezonden| De eenheidsbeweging, ‘Wong Jowo’

GFC NIEUWS- Trekker van de Wong Jowo-beweging, Paul Somohardjo, zegt dat het gaat om een eenheidsbeweging en geen etnische bundeling.

Het is een poging om de eenheid en het imago van de Javaanse gemeenschap te verbeteren.

Echter heb ik een aantal kritische opmerkingen.

Als Nieuw Suriname onder leiding van John Nasibdar zich ook aansluit, bestaan er twijfels als de naam een juiste weergave geeft aan zo’n beweging. Wong Jowo betekent gewoonweg Javaan.

Eerder stelde Somohardjo dat de PL niet afhankelijk is van andere partijen en dat zij ook geen afdeling is van een andere partij.

Aan de hand van bovenstaande uitspraken, kan het navolgende worden opgetekend:

Het is overduidelijk dat onze Somo de moed niet kan opbrengen om de algemene – en geheime verkiezingen alleen in te gaan, alhoewel hij dit eerder heeft verklaard.

De haast doodgebloede partij van de veteraan, Willy Soemita, de niets betekenende PDO van de ex-PL’er Waldi Nain en de verzwakte NS van Nasibdar wel afhankelijk zijn van de PL. Dat zij inderdaad een ‘afdeling’ zijn geworden van de PL is overduidelijk.

Het is een voldongen feit dat vele partijen duidelijk zijn verzwakt door het heen en weer overlopen van leden en van partijtoppers. Er zijn legio voorbeelden, zoals bij de NPS, KTPI, PL, DOE. Zelfs de VHP en de NDP zijn hiervan niet bespaard gebleven.

Opvallend is dat de meeste politici zijn blijven steken in de tijd en helaas niet zijn meegegaan met de recente ontwikkelingen.

Actief politiek bedrijven, vereist heel veel opoffering, studie, onderzoek, veldwerk en het onderhouden van sociale contacten met de achterban.

Als Somohardjo een aantal zetels wilt behalen, zal hij er goed aan doen om een goede, capabele- en een integere vervanger aan te wijzen ( niet zijn zoon). Dit geldt ook voor onze veteranen Soemita en Desi Bouterse.

Een advies aan Somohardjo: “ Ga niet strijden op een ziek paard, want in welke combinatie dan ook heeft de PL maximaal 6 zetels behaald, zelfs niet in grote combinaties, zoals tijdens de VDP in 1977 (4 zetels), DA ‘91 (2 zetels), NF in 2005 (5 zetels ), Volks Alliantie in 2010 (6 zetels) , Front 2010 (4 of 5 zetels) en in V7-verband in 2015 zonder de KTPI 5 zetels.

De hamvraag is wat onze Somohardjo met de Wong Jowo-beweging zal en wil bereiken met de zogenaamde ‘todo prasoro’ partijen.

Men moet niet uit het oog verliezen dat er een ander politiek tijdperk is aangebroken waar de Surinamers een eenheid vormen en waar de kiezers kritischer zijn geworden.

Door het vormen van een zogenaamde Mapane Eenheidsbeweging door de NPS en ABOP /Seeka; alsook door de VHP met FAL en de HPP (Midden Blok) en de PL met de KTPI, PDO en NS, zal niet betekenen, dat men een eenheid kan vormen in een multiculturele samenleving.

Is men in het belang van de Surinaamse gemeenschap bezig of met hokjespolitiek?

Om zitting te nemen in het machtscentrum – wat de wens is van elke politieke organisatie – dient men echter realiseerbare programma’s te presenteren en vooral oprecht en eerlijk politiek te bedrijven in ‘s landsbelang en vooral niet etnisch te werk gaan onder het mom van een eenheidsbeweging.

Leve de Surinaamse eenheid.

Roy Harpal