fbpx

Ingezonden| De arbeidende klasse verdient betere omstandigheden

GFC NIEUWS- Bij de invoering van de Dag van de Arbeid op 1 mei lag de roep om een achturige werkdag ten grondslag.
De VHP-PNP regering heeft op 1 mei 1970 in ons land, de Dag van de Arbeid geproclameerd tot een nationale feestdag. Het is vandaag de dag nog steeds een dag waarop de strijd wordt aangegaan voor goede arbeidsvoorwaarden voor een rechtvaardige samenleving.
We zijn nu 50 jaar verder en staan op 1 mei stil bij de positie van de werknemers in Suriname. Het ideaal van een achturige werkdag, waarbij een werknemer met 1 salaris zijn/haar gezin kan verzorgen is voor velen geen realiteit meer. De arbeidssituatie is de afgelopen jaren slechter geworden in plaats van beter. De prijzen zijn flink omhoog gegaan en de koopkracht omlaag.
De oorzaak ligt in het financieel-economisch wanbeleid van de huidige regering, waardoor de koers verslechterd is. Tot het slecht beleid horen ook de stelselmatige corruptie, zelfverrijking en vriendjespolitiek. Een kleine kliek van familie en vrienden van de regering hebben zich verrijkt ten koste van de werkende klasse. Vele mannen en vrouwen moeten nu meerdere jobs doen om het hoofd boven water te houden, terwijl anderen gewoon arm zijn geworden. De situatie met COVID-19 heeft zaken verder verergerd.
De NDP-regering heeft de bevolking opgezadeld met een enorme schuldenlast van circa 130 leningen in de afgelopen 10 jaar. Het geld is grotendeels niet productief geïnvesteerd, waardoor er geen arbeidsplaatsen zijn geschapen en de exportopbrengsten onvoldoende zijn om de schulden af te lossen.
De aflossing van de schulden zal via verhoogde belastingen weer op de werkende klasse worden afgewenteld. Hoe gaat men huishuur betalen, zijn kinderen naar school sturen of gezondheidszorg betalen? Er is een minimumloon, maar dat is door de hoge koers al achterhaald.
Er moet iets gebeuren om het beleid dat in toenemende mate armoede veroorzaakt drastisch om te buigen. Het is duidelijk dat de huidige regering geen verbetering in de situatie kan en zal brengen. De enige mogelijkheid is dat er na 25 mei een andere regering komt die de armoede en werkgelegenheid aanpakt. Voor de VHP is de werkende klasse heel belangrijk voor onze samenleving en economie.
De VHP gaat weer goed beleid maken, zodat een werknemer maar één baan hoeft te hebben en voldoende verdient om zijn of haar gezin te onderhouden, kinderen naar school te sturen, gezondheidszorg te betalen en een huis te kopen. De werknemers moeten genoeg kunnen verdienen om zelf voedsel en andere levensbehoeften te kopen. Men mag geen bedelaar worden die van pakketten leeft, maar een trotse man of vrouw die sociaal weerbaar is en voor zichzelf kan zorgen.
Vanwege de coronacrisis zijn velen ernstig getroffen, omdat men niet eens kan werken en de regering geen goed opvangplan heeft om dat op te vangen. De VHP zal direct na haar aantreden maatregelen treffen zodat werklozen weer aan het werk kunnen en de werkgelegenheid een flinke push geven. Er ligt al een Wederopbouwplan klaar om direct aan de slag te kunnen gaan.
Wij van de VHP zijn solidair en leven mee met de arbeiders die zwaar getroffen zijn, ook met de boeren, de landbouwers die hun producten niet kwijt kunnen en de exporteurs die hun groenten niet kunnen exporteren.
De VHP roept alle burgers op, meer in het bijzonder de arbeiders, om in deze zeer moeilijke tijd de hoop niet te verliezen en actief te laten zien op 25 mei 2020 dat ze nieuw beleid wil, waar wel rekening wordt gehouden met hun belang en de toekomst van hun kinderen.
De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst alle arbeiders een bezinningsvolle Arbeidersdag toe.

BEKIJK OOK
NPS: onderwaardering bijdrage Inheemsen en Javanen