fbpx

De alleenheerser van Saramacca

GFC NIEUWS- Middels deze wens ik, Debie Radjendre, als volksvertegenwoordiger van het district Saramacca in De Nationale Assemblée te reageren op de ongegronde aanvallen van het DNA-lid Manhinder Jogi op minister Parmanand Sewdien van LVV en de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga.

Het is publiekgeheim dat vanaf het bekend worden van de benoeming van de heer Sewdien tot minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Bansi-Durga tot districtscommissaris van Saramacca, de heer Jogi zowel binnen de partij als via de media geen moment voorbij heeft laten gaan om ze zonder enige gegronde reden aan te vallen.

Dit, vanwege het feit dat Jogi en zijn groep zelf niet gedaan hebben kunnen krijgen deze twee functies door eigen mensen te laten invullen.

Men mag het weten dat Sewdien de politieke coördinator is van de VHP/Orange Movement in het district Saramacca en Jogi deze positie voor zichzelf opeist.

Hij is 20 jaren lang alleenheerser geweest in het district en beseft dat momenteel zijn speelveld steeds kleiner wordt.

Het dient ook vermeld te worden dat Jogi niet kan verkroppen dat hij als nummer 3 werd gekandideerd op de lijst van de VHP in het district Saramacca en de voorkeur voor nummer 1 naar ondergetekende ging. Over de redenen waarom zal ik de samenleving binnenkort uitvoerig informeren.

Met betrekking tot de aanvallen en kritieken van het DNA-lid Jogi op de districtscommissaris Bansi-Durga, wil ik als volksvertegenwoordiger van Saramacca mededelen dat zij tot nu toe een uitmuntende job heeft verricht in het district.

BEKIJK OOK  Onderzoek naar binnenbrand pand Paramaribo-Noord, vrouw door brandweer gered

Ze is jong, dynamisch, kundig en gaat planmatig te werk. Haar optreden in het district dwingt gezag af. Alleen DNA- lid Jogi en enkele van zijn district- en ressortraadleden hebben problemen met haar. Met de beperkte middelen probeert de districtscommissaris zoveel mogelijk te bereiken.

Weet men dat op de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport voor de dienstjaren 2020 en 2021 het district Saramacca voor slechts 200.000,- Srd per jaar is geraamd ? Niet eens 14.000,- USD op jaar basis.

Hetzelfde geldt ook voor het ministerie van LVV, dat de begroting van het ministerie van LVV voor de dienstjaren 2020 en 2021 1,5% van de totale begroting bedragen met enorme begrotingstekorten voor het uitvoeren van programma’s.

De minister stelt samen met zijn directie en staf alles in het werk om met de schaarse beschikbare middelen de cruciale werkzaamheden uit te voeren. Dit, zodat de productie optimaal kan geschieden.

Het kan gezegd worden dat de huidige minister alle stakeholders betrekt bij het ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid.

Radjendre Debie

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Adhin had de NDP allang vaarwel moeten zeggen