fbpx

Ingezonden| Dag der Verpleging in het teken van COVID-19

GFC NIEUWS- Het jaar 2020 zou al een bijzonder jaar zijn voor elke verpleegkundige.
Plannen waren al in voorbereiding om de 200 ste geboortedag van Florence Nightingale, the lady with the lamp, groots te herdenken. Florence Nightingale heeft in tijden van oorlog gestaan aan menig bed van gewonde soldaten. Zij is ook de grondlegger van het professionaliseren van het beroep van verpleegkundigen door oprichting van een verpleegkundige school in het St. Thomas’ Hospitaal in Londen.
Ook in Suriname wordt jaarlijks deze dag herdacht en ode gebracht aan alle verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en vroedvrouwen.
Het thema van dit jaar is vrij vertaald “Door verpleging de wereld gezond maken”. Alle activiteiten zouden dan ook rond dit thema georganiseerd worden.
Hoe anders is het leven van alledag, dus ook van de verpleegkundigen. De wereld werd eind 2019 opgeschrikt door COVID-19 (het Corona virus 2019), een besmettelijke ziekte veroorzaakt door het SARS-COV-2. Dit virus heeft heel snel om zich heen gegrepen en heeft vele slachtoffers gemaakt. In de maand maart 2020 was het voor een ieder duidelijk dat wij met een pandemie, een wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte te maken hebben.
De barometer van wereldwijd positief geteste personen staat, terwijl ik dit artikel schrijf op 4.136.056, terwijl er inmiddels 283.478 doden te betreuren vallen. De beelden die wij dagelijks te zien krijgen, zijn hartverscheurend en intriest.
Met man en macht werken verpleegkundigen en artsen om zoveel mogelijk levens te redden. Zoals Florence Nightingale met haar lamp langs de bedden van gewonde soldaten liep, zien wij het zelfde beeld bij verpleegkundigen aan het ziekbed van COVID-19-patiënten.
Suriname heeft helaas ook met Covid-19 te maken. In snel tempo zijn er diverse maatregelen getroffen om met deze ziekte om te gaan. Onze verpleegkundigen en artsen zijn eveneens zo goed als dat kan onder deze omstandigheden voorbereid op een COVID-19 uitbraak.
Verpleegkundigen van het ‘s Lands Hospitaal hebben zich vrijwillig opgegeven om een training te volgen om deze patiënten te kunnen opvangen, begeleiden en verplegen. Het is meer geworden dan alleen de taak waarvoor zij opgeleid zijn. Met een ploeg van 12 hebben zij lief en leed met deze patiënten gedeeld. Hen getroost waar dat nodig was, gerust gesteld wanneer de angsten hun dreigden te overmeesteren.
Deze verpleegkundigen werden noodgedwongen multi-inzetbaar. Niets was hen te veel om aan te pakken: zoals dweilen, de was doen, vaat afwassen en sjouwen met vuilniszakken. Het kwam neer op…wij en de patiënten. Geen bezoek, geen familie, alle troost kwam van de verpleegkundigen. Ik ben ervan overtuigd dat de onbaatzuchtige liefde en toewijding van de ploeg van 12 de COVID-19 patiënten heel goed gedaan heeft. E
indelijk kunnen de verpleegkundigen met een gevoel van voldoening naar hun gezin teruggaan. Het was geen makkelijke taak, al zijn zij hiervoor opgeleid. De emoties en momenten van verdriet en gemis van hun dierbaren was zeker ook aanwezig. Maar alles heeft zijn positieve kant. Er is een hechte vriendschapsband ontstaan tussen de leden van de ploeg van 12. Ook de patiënten zullen hen nooit vergeten. Suriname heft op dit moment geen geregistreerde positief geteste COVID-19 patiënten.
Elk jaar bedank ik de verpleegkundigen, de ziekenverzorgenden en een ieder die in deze sector werkzaam is. Zij staan namelijk de patiënt en de familie bij aan het begin en het eind van het leven.
12 mei 2020, 200ste geboortedag van Florence Nightingale is anders dan voorspeld was. Meer nog dan voorgaande herdenkingen van deze dag breng ik ode aan en toon hierbij diep respect voor alle verpleegkundigen in alle ziekenhuizen.
Een speciaal woord van dank aan de ploeg van 12 van het s Lands Hospitaal.
Jullie hebben conform de eed Florence Nightingale op haar jaardag in volle glorie doen herleven.
Ruth J Wijdenbosch

BEKIJK OOK
Nieuw gekozen bestuur JCI Nilom wil kwaliteit waarborgen