fbpx

Ingezonden| Bezint eer gij begint

GFC NIEUWS- In de media lazen wij vandaag op woensdag 10 juni 2020 het volgende: “Ondernemers boos: douane werkt woensdag ook nier”.
Verder lazen wij: “ De economie wordt volledig verlamd met de maatregelen”.
En nu komt de grove kolder:
“Armand Zunder, directeur der Belastingen om commentaar gevraagd, zegt dat woensdag geen douane diensten zijn omdat deze dag gelijk gesteld is met de zondag door het Covid-19 management team.
De heer Zunder is oud-voorzitter van een vakcentrale met name: de PWO of is hij dat niet meer?
Als vakbondsman zou Zunder dienen te weten dat het gelijkstellen van een werkdag met de zondag, een prerogatief is van de overheid en dat ter zake vooraf een staatsbesluit dient uit te gaan waarna door het ministerie van Binnenlandse Zaken zulks bekendgemaakt wordt.
De vraag is in hoeverre door het Covid-19 Managementteam als een subalterne organisatie zulks inderdaad is bekendgemaakt en van waar dit team zich daartoe de bevoegdheid heeft aangemeten.
Er is ook verklaard dat dit team sancties kan opleggen in de vorm van boetes of anderszins. Hoe dan? Op welke juridische gronden?
Is het de bedoeling dat wanneer noodzakelijke arbeid is verricht op woensdag (10 juni 2020) door personeel van diverse bedrijven c.q. de overheid zoals, bakkerijen, politie, brandweer of ziekenhuispersoneel de vergoeding (200% van het basisloon) terzake aan betrokkenen conform de zondag zal geschieden? In sommige CAO’s is de bepaling opgenomen dat de vergoeding zelfs meer dan 350% bedraagt.
Het ware beter geweest dat wanneer uitspraken worden gedaan, men zich eerst verstaat met deskundigen die het kunnen weten en uitleggen, want die zijn er wel in Suriname.
Zelf de deskundige uithangen en zomaar onzin uitkraaien, is erger dan een misdaad.
Ram Paltantewari

BEKIJK OOK  De tijd dat landen zonder een buitenlandse dienst konden opereren is al lang voorbij