fbpx

Bewoners Stowelweg sterven een langzame dood

GFC NIEUWS- Reeds geruime tijd vinden er zandafgravingen plaats in de omgeving van de Stowelweg en wordt gebruik gemaakt van de weg om het afgegraven zand te transporteren.

Door de aanhoudende droogte ontstaat er een grote stofontwikkeling door de voorbijrijdende trucks, die ook niet voldoen aan de voorwaarden om gebruik te maken van deze weg.

De zandafgraver zou in deze periode de weg moeten bevochtigen volgens de vergunningvoorwaarden, zodat de bewoners van de Stowelweg geen last ondervinden van het opstuivende stof, dat rijkelijk ons drinkwater vervuilt en ook onze longen aantast. Onze huizen raken zo onder de stof en het is niet meer uit te houden.

Wij, de bewoners van de Stowelweg, hebben de bestuursdienst van het commissariaat Para vaker gewezen op het ongerief dat wij ondervinden, in het bijzonder de schoolkinderen die door deze stofmassa hun weg naar huis moeten vinden.

Helaas is deze klacht aan dovemansoren gezegd en bevreemdt het ons dat er door het commissariaat Para geen enkele actie wordt ondernomen.

Geen RR-og DR-leden of bestuursambtenaren die zich bekommeren over deze situatie. Vrienden en familie op het commissariaat geven een vrijbrief aan deze zandafgraver ons het graf in te jagen.

BEKIJK OOK
Visionair leiderschap aanwezig om spin-offs te creëren uit de EOG-sector

Ook het waterprobleem baart ons zorgen!
De bewoners van de Stowelweg zijn afhankelijk van waterlevering door de SWM om tenminste aanspraak te maken op gezond drinkwater. Er zijn reeds twee metingen geweest om waterleidingbuizen aan te leggen en het probleem duurzaam op te lossen.

Ons waterprobleem is meer dan 10 jaren bekend bij de directeur van de SWM. Na klachten van de bewoners heeft de directeur ervoor gezorgd dat er op bepaalde dagen water wordt geleverd.

Helaas moeten wij hierbij vermelden dat er sprake is van anarchie door de waterwagenbeheerder die gezinnen gewoon niet voorziet van gezond drinkwater.

In het kader van de Covid-19-pandemie waarbij hygiëne en handen wassen van eminent belang is, kunnen vele gezinnen er naar fluiten vanwege het onmenselijk en onbarmhartig gedrag van de waterwagenbeheerder.

De bewoners van de Stowelweg doen hierbij het verzoek aan de SWM om een onderzoek te doen naar deze misstanden die er plaatsvinden.

Verder verzoeken wij het commissariaat Para haar bestuursambtenaren het veld in te sturen en de mogelijkheid te bekijken hoe we bevrijd kunnen worden van de dodelijke stofoverlast.