fbpx
Ingezonden| Benoemingen op de valreep

GFC NIEUWS- Het is publieksgeheim dat de meeste aftredende regeringen hun partijloyalisten, vrienden en families hebben benoemd of in dienst genomen.

Deze gedragingen en verschijnselen uit het verleden zijn bekend. Het is wel afkeurenswaardig dat nog steeds overeenkomsten worden afgesloten en dat bovengenoemde taferelen zich nog voordoen.

Gelet op de enorme economische crisis, die we thans ondervinden en waarin wij inmiddels verkeren en de enorme inflatie, kan het nimmer door de beugel dat de regering, c.q. de president hier en daar personen benoemt in naast hogere rangen.

De werving en rechtspositie van topambtenaren geschiedt bij resolutie. De genoemde functiegroepen zijn in gevolge het Fiso-systeem vastgesteld en voor elke functiegroep gelden functie-eisen, m.a.w. inbreuk daarop kan zonder meer rechtens ongedaan worden gemaakt.

Indien de benoeming niet volgens de Personeelswet heeft plaatsgevonden, kan het m.i. gemakkelijk terug te draaien zijn en mogelijk moeten zijn via dezelfde weg.

Ter verduidelijking: De geldelijke benoemingen / bevorderingen zijn overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen van de Resolutie bij wet geregeld. Resolutie van 23 september 2014 no. 8752/14, houdende wijziging van de resolutie van 12 jan.2010 no. 8806 (S.B. 2010 no. 10), houdende vaststelling van richtlijnen ter uitvoering van Art. 3 lid 2 van de Personeel wet.
Zie S.B. 2014. no. 124, getekend door D.D. Bouterse en de minister van Binnenlandse Zaken, E.F. Leilis.

Ten aanzien van de benoeming van minister Ronny Benschop tot generaal-majoor; de hoogste rang binnen het militaire apparaat wordt aangemerkt, dat men aardig wat gepresteerd moet hebben, betreffende militaire / krijgsmacht; alvorens in aanmerking te komen voor een dergelijk uitzonderlijke posities. In Suriname gaat het e.e.a. heel simpel toe onder de mom van opmerkelijke diensten, discipline en nationale opstelling.

Volledigheidshalve wordt dezerzijds verwezen naar een aantal artikelen aangaande de boven aangekaarte perikelen.
– Nieuwe coalitie: ” Last minute ” benoemingen kunnen niet. Gesteld wordt, dat op diverse ministeries en parastatale bedrijven initiatieven worden ondernomen om benoemingen door te drukken; alsmede contracten aan te gaan, soms met terugwerkende kracht. (d.d. 17 juni 2020).
– Regering verhoogt voorzieningen directeuren en onderdirecteuren. Hierbij heeft de regering op de valreep besloten de sociale voorzieningen te verhogen. (d.d. 19 juni 2020). Opgemerkt dient echter te worden, dat de Nieuw Frontregering ook hun voorzieningen goed hadden geregeld. De privileges en voorzieningen zijn vastgelegd in Staatsblad van de Republiek Suriname. Resolutie van 29 juni 2010, no. 12.554/10; getekend door ex-president R.R. Venetiaan. Uitgegeven te Paramaribo, de 5e juli 2010, de minister van BiZa, dhr. M.S.H. Hassankhan.
– De politieke partij DOE keurt ook de onethische handelingen van de demissionaire regering af. (d.d. 20 juni 2020).

Gepleit wordt, dat conform de regels nagegaan moet worden naar bestaande contracten en volgens de personeel wet naar de recente benoemingen en aanstellingen.

In Nederland is men voorstander van partij politieke benoemingen en die moeten mogelijk worden gemaakt conform de Algemene Wet Gelijke Behandeling ( art.5 lid 4). Wet van 2 maart 1994 , houdende algemene regelingen ter bescherming tegen discriminatie op een aantal aspecten.
In Engeland is er een onafhankelijke commissie, die waakt over de onpartijdigheid en eerlijkheid van alle benoemingen in het openbaar bestuur, de adviesraden en de ambtenarij.

Wat Suriname betreft, is het weer anders; hier bepalen de partijen en de partijraden. Het is wenselijk dat er wettelijke bepalingen in het leven worden geroepen, die bepaalde functies moeten toetsen en die toegekend wordt op basis van enkele principes, z.a. : de beste personen benoemen/aanstellen ongeacht partij maatschap of andere relevante zaken.

Ook op basis van eerlijkheid/oprechtheid. Het selectieproces moet objectief en onpartijdig zijn. De vacatures voor een aantal functies moeten publiekelijk geschieden en de aanstellingen conform de personeel wet en functieomschrijving. Het moet in geen geval in strijd zijn met de vigerende regels en wetten.

Er dient afgerekend worden met vriendjespolitiek en met wurgcontracten. Trouwens is er sprake van ongehoord handelen, want tijdens de overdrachtsperiode worden slechts lopende zaken afgewikkeld. Geenszins moet er sprake zijn van nieuwe benoemingen met astronomische hoge salarissen.

Hopelijk zal de komende regering geen personen benoemen, die afwijken van de geldende functie-eisen, aangezien zij ook hun partij loyalisten gaan faciliteren.

Roy Harpal

Meer nieuws

Grootste deel dr-leden al in functie

GFC NIEUWS- Het grootste deel van de leden van de districtsraden (dr) is al beëdigd en toegelaten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Goudzoeker verdronken in put

GFC NIEUWS- Een Braziliaanse goudzoeker is maandag in een put gevallen en verdronken. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

16e persoon overleden aan Covid-19 in Suriname

GFC NIEUWS- Dinsdagavond overleed een tweede persoon aan de gevolgen van Covid-19 in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

90 Covid-19-patiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten in totaal 90 Covid-19-patiënten naar huis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Woning afgebrand te Vredenburg serie A

GFC NIEUWS- Een hoogbouw woning, die deels van hout en steen is opgetrokken, is zaterdagmiddag afgebrand. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Ingezonden| Populistische prietpraat

GFC NIEUWS- In de media lazen wij onlangs dat de vicepresident de commentaren van Chan Santokhie en Ronnie Brunswijk over de financieel-economische situatie van het…

Dr- en rr-leden Brokopondo en Para beëdigd

GFC NIEUWS- Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de leden van de districtsraden van Brokopondo en Para beëdigd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Suriname noteert 15e Covid-19-dode

GFC NIEUWS- In Suriname is vandaag, dinsdag 7 juli, nog een coronapatiënt om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Zoon steekt vader neer

GFC NIEUWS- Een 61-jarige man is op vrijdagmorgen 3 juli door zijn 25-jarige zoon Nazario L. neergestoken met een mes. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Minister Soerdjan mogelijk ontheven

GFC NIEUWS- Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) is door president Desi Bouterse thuis gezet. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Mysterieuze dood ruim 275 olifanten in Botswana

GFC NIEUWS- Minstens 275 olifanten zijn onlangs onder mysterieuze omstandigheden overleden aan de Okavangodelta in Botswana. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

14-jarig meisje tragisch omgekomen

GFC NIEUWS- De 14-jarige Merougia Dewman is tragisch om het leven gekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Medisch team heeft situatie onder controle

GFC NIEUWS- Het medisch team heeft de situatie rond Covid-19 in Suriname onder controle. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Oost-Suriname corona hotzone

GFC NIEUWS- De gezondheidsmonitoring van de afgelopen twee weken in het kader van Covid-19 heeft aan het licht gebracht dat in het oosten van Suriname…

Twee doden bij aanrijding Kennedyweg

GFC NIEUWS- Twee personen hebben vandaag het leven gelaten bij een verkeersongeval aan de Kennedyweg, ter hoogte van de Izaak Jacob Purperhartweg in Para. Dikke…

Medici oriënteren zich bij Rosebel

GFC NIEUWS- Zaterdag heeft een team van medische specialisten zich georiënteerd op de plant van Rosebel Goldmines (RGM) in Brokopondo. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Nog 11 positieve gevallen vandaag erbij

GFC NIEUWS- Nog eens 11 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Vanavond Covid-statement regering

GFC NIEUWS- De Surinaamse regering zal gelet op de recente ontwikkelingen ten aanzien van de Covid-19-pandemie, hedenavond een televisiestatement geven. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Drenkeling gered uit Surinamerivier

GFC NIEUWS- Het is omstanders vrijdag gelukt om een man die in de Surinamerivier was gesprongen te redden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Ingezonden| Oom Jules Sedney

GFC NIEUWS- Het was op een zonnige vrijdagmorgen in november 1996, toen ik rond 11.30 uur na een vergadering op het commissariaat Nickerie, over de…

16 coronapatiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten 16 coronapatiënten naar huis, nadat ze genezen werden verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Herstart openbaar vervoer nog niet bekend

GFC NIEUWS- Het openbaar vervoer zal haar diensten maandag aanstaande nog niet hervatten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Surinamers voor Surinamers

GFC NIEUWS- De leden van Act Now Foundation, waaronder Elaine Harridat, Priscilla Abhilakh Missier en Moreno Jackson, samen met vrijwilliger Charella Jacobs, hebben de afgelopen…

FSA betreurt onjuiste berichtgeving LVV

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betreurt de onjuiste berichtgeving van het ministerie van LVV in de media ten zeerste. Dikke vrouwen makkelijk…