fbpx

Ingezonden| Beleid Rabinder Parmessar als minister LVV was niet duurzaam

GFC NIEUWS- Het door Rabinder Parmessar gevoerde beleid op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij was alles behalve duurzaam te noemen zoals hij dat zelf bestempeld.
Bij het aantreden van de heer Parmessar in mei 2019 werd hem het voordeel van de twijfel gegeven, maar al gauw bleek dat hij andere bedoelingen had.
Zo zijn er zaken doorgedrukt zonder daarover overleg te hebben gepleegd met de stakeholders in de sector. Vers in het geheugen is nog de hernieuwde EU-maatregelen waarbij gesteld werd dat er nog onderzoek zou plaatsvinden om Suriname alsnog in de gelegenheid te stellen om sopropo te kunnen exporteren, daar is nooit meer iets van vernomen.
Een exporteur die er toen overging om verwerkte sopropo verpakt te exporteren, werd regelmatig belicht, echter heeft LVV deze exporteur nooit enige hulp geboden om tot export te kunnen overgaan. Of is het niet via LVV, maar privé verlopen?
Ook de aanpak van de waterhuishouding voor de rijstsector te Nickerie is niet vlekkeloos verlopen. Zo zouden de nieuwe pompen te Wageningen reeds lang in werking moeten zijn, zijn de nieuwe pompen er wel? Geruchten doen ook de ronde dat er pick-ups en materieel te Nickerie zijn verdwenen.
De overeenkomst met de Barbadiaanse Premier Mia Mottley is ook een die onder een vergrootglas geplaatst dient te worden. Aan Premier Mottley zijn grote lappen grond toegezegd alsook woningen voor personen uit dat Barbados die hier komen om op de grond aan landbouw en veeteelt te doen. Waarom kan Barbados niet de producten van ons afnemen, waarom moeten wij zoveel voorzieningen in place hebben voor buitenlanders, terwijl de lokale boeren weinig of geen ondersteuning krijgen?
De overeenkomst van de LR Group is door heftig protest vanuit het veld ietwat gewijzigd, als dat niet was gebeurd zou de sector enorme schade oplopen ten voordele van buitenlanders. Ook hier moet LVV aan vele randvoorwaarden voldoen om de LR Group te accommoderen.
Zo zijn er tal van handelingen gepleegd door deze ex-minister die op zijn zachtst uitgedrukt bevreemding wekken. Ook het intermenselijk contact met het personeel van LVV is om niet naar huis over te schrijven. Het last minute doordrukken van het nieuw organogram die naar zijn zeggen reeds geruime tijd klaar lag is gebruikt om mensen te bevoordelen en af te rekenen met anderen.
Zo zijn er de laatste weken meerdere mensen thuis gezet en anderen benoemd zonder daarvoor de capaciteit voor de nieuwe functie te bezitten. Een handeling die vele vraagtekens oproept is het benoemen van de secretaris van de personeelsbond tot beleidsadviseur. Iemand die nauwelijks aanwezig was op het ministerie die in beeld kwam voor het organiseren van politieke activiteiten en die zijn taken als bondssecretaris nauwelijks uitoefende. Kan hij die nog oprecht uitvoeren als beleidsadviseur?
Parmessar heeft 1 jaar voor de verkiezingen velen op arbeidsovereenkomst in dienst genomen voor de duur van 1 jaar. In dat jaar werden ze verplicht politieke activiteiten te ontplooien gedurende werktijd en daar buiten. Nu daar de verkiezingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, worden de contracten niet verlengd. Ook LVV-bezittingen werden ingezet voor politieke activiteiten, het SAIS-gebouw alsook personeel en materieel.
De Covid-19-regels werden niet nageleefd, foto’s van bijeenkomsten zijn daar het bewijs van, tevens werden mensen verplicht aan het werk te komen, waarbij niet volgens de Covid-19 uitgevaardigde regels werd gewerkt. Maar de secretaris van de bond, momenteel beleidsadviseur zat erbij en keek ernaar, meer nog riep de mensen zelf op om te werken.
Het projectvoorstel van De Molen waarover naar zeggen van de ex-minister geen besluiten zijn genomen, is ook bedenkelijk.
De Molen heeft namelijk gedurende de verkiezingscampagne grote hoeveelheden kip ter beschikking gesteld aan de NDP. Nu bestaat er ineens een commissie die over projectvoorstellen gaat volgens een vastgestelde procedure, dit alles om de uitspraken over het projectvoorstel van De Molen tegen te spreken.
Kortom de periode van Rabin Parmessar als minister van LVV is voor het personeel geen prettige geweest en zijn er handelingen gepleegd die onderzoek vereisen, deze periode kan worden gezien als een rampzalige.
Een grote groep ontevreden LVV’ers

OOK INTERESSANT
Zoveelste brief CLO-voorzitter Hooghart aan president over achterstallige betaling ambtenaren