fbpx

Ingezonden| Alledaags leven zwaar beschadigd vanaf 2010

GFC NIEUWS- Arbeidersdag is een dag waarop wij als Surinamers in diepe bezinning moeten gaan over de situatie waarin wij vandaag leven.
Voor sommigen geldt dat zij moeten zien te overleven. Het leven van de werkende klasse is er een geworden van passen en meten, van hosselen en van dag op dag zien hoe het hoofd boven water te houden.
Het leven van alledag is na een periode van herstel vanaf 2010 bij het aantreden van de huidige regering, zwaar beschadigd; niet alleen economisch, maar ook sociaal-maatschappelijk op het gebied van waarden en normen. De ineenstorting van deze cruciale gebieden heeft zich verergerd middels de oncontroleerbare en ontoelaatbare handelingen vanuit met name het ministerie van Financiën, waarbij neer dan honderd leningen zowel nationaal als internationaal zijn gesloten en wel tegen hoge rentepercentages. Dit alles, terwijl de verdiencapaciteit van het land geen groei doormaakte.
De gevolgen van het leengedrag van de huidige regering heeft vooral nadelige effecten gehad voor de arbeidsklasse. Deze groep heeft haar inkomsten in waarde achteruit zien gaan. Hierdoor werd het met de dag moeilijker om zelfstandig te voorzien in basale zaken. Ons geld werd niet alleen minder waard, maar ook minder integer en minder betrouwbaar.
De NPS zal zich bij het verkrijgen van regeermacht onbaatzuchtig inzetten om de integriteit van het Surinaams geld te herstellen. De partij stelt zich positief op in dit proces om handelaren, winkeliers, kooplieden en elke arbeider in ons land in bescherming te nemen. De NPS heeft uitgewerkte plannen om armoede te bestrijden door het opzetten van productiefaciliteiten en bevordering van de zelfwerkzaamheid. Armoedebestrijding en zelfwerkzaamheid betekent dat mensen de kans krijgen om te doen wat ze zelf kunnen, alleen sterker en gerichter.
Deze arbeidszin verdient ondersteuning middels de uitvoering van een goed financieel-economisch beleid. De komende verkiezing op 25 mei 2020 is in dit opzicht cruciaal voor de juiste ontwikkeling van Suriname.
Het is noodzakelijk dat de NPS de gelegenheid krijgt om de hard bevochten stabilisatie van vóór de periode 2010 wederom realiseert en uitbouwt. Dit zal resulteren in duurzame groei, welvaart en welzijn voor alle Surinamers.
Arbeiders, laten wij de potenties van dit land en van u niet onbenut laten. De NPS is er voor u. Mek’ wi set’ Su baka!
Een bezinningsvolle arbeidersdag toegewenst.
Gregory Rusland
Voorzitter NPS

BEKIJK OOK
Door macht en belangen taken CBvS uitgehold