fbpx

Advies Maurice de Hond voor Suriname: pas op bij regenbuien

INGEZONDEN- De bekende Nederlandse opiniepeiler en sociaal geograaf Maurice de Hond heeft samen met zijn mede-onderzoeker Willem Engel een coronavirus advies opgesteld voor tropische landen zoals Suriname.

Het advies houdt in, dat mensen vooral moeten oppassen wanneer zij binnen schuilen bij regenbuien en dan een aantal specifieke maatregelen kunnen treffen.

Besmetting door de lucht en nauwelijks door direct contact

Al enige maanden houdt Maurice de Hond zich bezig met het coronavirus. Hij is geen viroloog en laat zich dan ook niet uit over de medische aspecten van Covid-19.

De Hond houdt zich puur bezig met de wijze van verspreiden van het virus. Volgens hem gebeurt dit vooral door de lucht in binnenruimtes, waarbij het risico bij lage specifieke luchtvochtigheid extra groot is, omdat de aerosols (druppeltjes) die het virus bevatten dan verder kunnen vliegen.

De Hond is van mening dat deze bevindingen, die inmiddels ook gedeeld worden door de Duitse topviroloog en regeringsadviseur Prof. Dr. Christian Drosten, ertoe kunnen leiden dat overheden meer specifieke maatregelen kunnen treffen. Dit zal ertoe leiden dat enerzijds minder mensen besmet zullen raken, anderzijds dat de economie en het maatschappelijk leven minder hard geraakt worden, omdat de maatregelen veel specifieker zijn.

Zo heeft social distancing in de buitenlucht weinig nut volgens de Hond, die dan ook geen voorstander is van uitgaansverboden.

In de optiek van De Hond gaat het er vooral om de zogenaamde “superspread events” te voorkomen, dat zijn vooral bijeenkomsten van veel mensen in slecht geventileerde binnenruimtes. Als mensen daar zingen of luid spreken is het risico nog groter.

Het coronavirus in tropische landen

De verspreiding van het coronavirus in tropische landen stelt ons voor een aantal raadselen. Zie bijvoorbeeld de rampzalige uitbraak in Brazilië. Op de eerste plaats lijkt de seizoensgevoeligheid die we in Europa zien, hier niet van toepassing te zijn. Op de tweede plaats lijkt de bovengenoemde theorie dat de verspreiding vooral toeslaat bij lage luchtvochtigheid, gelogenstraft te worden. In Brazilië is de luchtvochtigheid immers hoog, hoe kon het virus dan toch toeslaan?

BEKIJK OOK
CBvS start landelijk onderzoek Nulmeting Financiële Inclusie en Educatie

Maurice de Hond bestudeerde de grote uitbraak in Manaus in Brazilië en ook andere uitbraken in tropische gebieden en kwam tot de ontdekking dat er steeds een verband was met regenbuien die enkele dagen eerder plaatsvonden. Dan schuilen de mensen in hun huizen, dicht op elkaar. Als er windhozen zijn sluiten ze ramen en deuren en als het onweert zullen velen ook de ventilator van de stroom halen. Juist dán worden de ideale condities geschapen voor het coronavirus om zich te verspreiden.

Daarom komen De Hond en Engel tot de volgende adviezen bij tropische regenbuien:

– Verdeel de aanwezigen in uw woning bij regenbuien over de verschillende ruimtes en ook over de binnen- en buitenruimtes, dus niet te veel mensen op elkaar;
– Probeer zo goed mogelijk te ventileren door deuren en ramen open te laten staan bij regenbuien en ventilatoren te laten draaien;
– Niet te veel praten in druk gezelschap, tenzij u een mondkapje draagt;
– Adem zo veel mogelijk door de neus, dus niet door de mond.
Voor de hele (Engelstalige) blog van De Hond en Engel over het coronavirus in tropische gebieden, zie hier: https://www.maurice.nl/containcovid-19/

Jan Gajentaan