Ingezonden| ABOP-jongeren: Getransformeerd onderwijs voor ontwikkeling gemotiveerde jongeren

GFC NIEUWS- Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen.

Er wordt door de overheid een bepaalde structuur aan gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.

Zij spelen een belangrijke rol bij de toekomst van onze jongeren en moeten ervan bewust zijn dat leerlingen niet als studenten moeten worden gezien die onderwezen moeten worden maar als jonge mensen die gerespecteerd en gevoed moeten worden.

Jongeren moeten zich veilig en ondersteund voelen in hun leeromgeving.

Leren is het verzamelen van informatie, maar interesse moet er zijn alvorens dat plaats kan vinden. Interesse doordringt alle inspanningen en gaat aan het leren vooraf.

Om nieuwe kennis te verwerven moet je nieuwsgierigheid op de een of andere manier stimuleren.

Als leraren hebben jouw woorden en de bedoelingen erachter echte kracht, de kracht om het leven van onze leerlingen te veranderen.

Nuttige beoordelingsfeedback stimuleert onze leerlingen om uit te blinken op manieren waarvan ze niet wisten dat ze dat konden.

Het onderwijs moet getransformeerd worden als we meer gemotiveerde jongeren willen hebben in onze samenleving. Dit zal een uitdaging zijn voor leraren maar jongeren moeten voldoende betrokken worden bij het leerproces.

Er zijn ongelooflijke inzichten te verkrijgen door uw studenten/ leerlingen te vragen, dus denk niet dat u alles moet weten. Er moet een overstap plaatsvinden van lesgeven naar praten met de jongeren over de les.

Lesgeven moet niet alleen stoppen bij doceren, maar het moet een interactie zijn. Er moet niet alleen relevante leerverbindingen gecreëerd worden voor studenten en docenten, maar ook nieuwe en interessante wegen om contact te maken met hun moderne digitale leerlingen door middel van onderwijsinnovatie. Zo wordt leren leuk en interessant.

De manier om lesgeven en leren te transformeren is niet door te streven naar perfectie, maar om beter te zijn dan de dag ervoor.

Wij als jongeren geloven niet aan het bekende gezegde: “Jongeren zijn de toekomst van morgen”.

Wij geloven dat jongeren nu acties moeten ondernemen. Jongeren moeten nu opkomen, jongeren moeten nu leren, jongeren moeten nu ervoor zorgen dat ze meehelpen bepalen.

Kortom: de betrokkenheid van jongeren moet nu zichtbaar zijn.

Namens het totaal jongerenbestuur van de politieke partij ABOP wensen wij de totale samenleving, in het bijzonder alle jongeren een gezegende internationale Jongerendag toe.

Overige berichten