fbpx

Ingehuurde landmeters moeten lange wachttijden en hoge kosten tegengaan

GFC NIEUWS- De regering heeft besloten landmeters in te huren.

Het betreft een pilotproject in Coronie en Nickerie en dit zal na evaluatie landelijk worden toegepast. De pilot geldt voor bereidverklaringen uitgereikt in Coronie en Nickerie op respectievelijk 22 november en 23 november jongstleden.

De regering is tot deze stap overgegaan na vele klachten over de trage afhandeling en hoge landmeterskosten voor het vervaardigen van uitmetingskaarten.

Leandra Woei, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zegt dat voor Coronie het landmetersbureau Survey Solutions is aangewezen en voor Nickerie is dat Total Solutions.

Percelen met een oppervlakte tot 5000m² (een halve hectare) krijgen volledige subsidie. De coördinatie vindt plaats vanuit het ministerie zelf, waardoor belanghebbenden in deze categorie geen contact hoeven op te nemen met de landmetersbureaus.

Belanghebbenden van percelen tussen een halve hectare en 5 hectare zullen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke subsidie. Zij moeten contact opnemen met de aangewezen bureau’s. De subsidies gelden volgens directeur Woei voor maximal één perceel per persoon.

Woei legt uit dat de afgelopen periode is gebleken dat na uitreiken van bereidverklaringen een aantal mensen in dezelfde straat elk hun eigen landmeter inhuren.

Het gevolg is dat één landmeter voor een persoon in de straat moet uitrijden. Dit brengt hoge tarieven en lange wachttijden met zich mee. De regering heeft daarom besloten het pilotmodel toe te passen om de kosten omlaag te krijgen en de wachttijden te verkorten.

Woei zegt tot nog toe positieve geluiden te hebben gehoord. Volgens haar bleek ook dat veel mensen hun bereidverklaringen lieten vervallen, omdat de kaarten niet binnen de zes maanden af waren of omdat zij de kosten niet konden opbrengen.

De RGB-directeur zegt dat wanneer een groot deel van uitgereikte bereidverklaringen vervalt, het beoogde doel, namelijk zekerheid op grond, dan niet is bereikt. Ze benadrukt dat in de pilot de belanghebbenden wel aan de voorwaarden zoals genoemd in de bereidverklaring, moeten voldoen.