fbpx

Snesi Kondre heeft weer politiebureau

De officiële ingebruikname van het politiebureau te Snesi Kondre in het district Sipaliwini heeft maandag plaatsgevonden in aanwezigheid van leden van het Korps Politie Suriname (KPS), het districtsbestuur, het traditioneel gezag en plaatselijke bewoners.

Dit nieuw politiebureau is door een hechte samenwerking tussen het districtsbestuur, de commissie Ordening Goudsector (OGS), het KPS en Newmont Suriname opgezet en ingericht. teneinde de basis politiezorg te bieden aan de plaatselijke gemeenschap.

De politie was reeds geruime tijd in dat gebied gevestigd, doch ontbraken enkele randvoorwaarden, zoals goede huisvesting en andere logistieke middelen om de politiezorg te garanderen.

De samenwerking zoals hierboven genoemd bestond reeds geruime tijd en is thans formeel vastgelegd in een memorandum of Understanding (MoU) tussen het KPS en Newmont Suriname.

Het nieuw bureau van de politie te Snesi Kondre, welke op zonne-energie draait, is gehuisvest binnen het centrum aldaar en is voorzien van het nodige ICT – apparatuur en voldoet aan de minimale voorwaarden voor een goed verblijf van de politieambtenaren.

OOK INTERESSANT
VSB-advies voor protestdemonstratie: Normale voortgang bedrijfsoperaties, doch alertheid geboden

Newmont Suriname heeft voorzien in de logistieke middelen voor de uitbreiding en inrichting van het reeds bestaande gebouw dat eerder in gebruik was bij de OGS. Een gecombineerde technische ploeg van het KPS heeft dit nieuw politiegebouw zelf uitgebreid en ingericht. Dit moment staat als symbool voor de public-private samenwerking in het kader van de algemene veiligheid binnen het grondgebied van ons geliefd Suriname.

De leiding van het KPS is haar partners in deze en eenieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd tot deze mijlpaal zeer erkentelijk.(GFC)