Infrastructurele werkzaamheden elektriciteitsnetwerk Nieuwe Charlesburg

GFC NIEUWS- In verband met de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Nieuwe Charlesburgweg, zullen in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd door de Energiebedrijven Suriname (EBS).
Marciano Hellings, superintendent bij het nutsbedrijf, legt tijdens een informatiegesprek uit dat het bij deze gaat om structurele werkzaamheden, waarbij het elektriciteitsnetwerk wordt aangepast. Om de opdracht veilig uit te voeren zal ook de stroomvoorziening tijdelijk worden onderbroken.
Hellings geeft aan dat waar nodig elektriciteitspalen zullen worden verplaatst. Ook de aansluitkabels naar de woningen worden grondig geïnspecteerd. Er wordt hard overwogen om de huisaansluitingen niet meer boven, maar ondergronds aan te leggen.
Het voordeel van ondergrondse aansluitingen is het feit dat er minder vaak stroomstoringen zullen optreden.
Hellings voert ook aan dat dit nieuwe systeem een goed idee zou zijn voor de primaire wegen waar hoge voertuigen langsrijden en kabels nog over de weg heen hangen. Los van het feit dat het mooi is voor de esthetica, komt het de EBS ten goede dat zij minder vaak moeten uitrukken voor losgerukte huisaansluitkabels.
Het aanpassen van de EBS-infrastructuur vindt niet onopgemerkt plaats en heeft een enorme impact op de samenleving. Om de werkzaamheden veilig en vlot te doen verlopen, moet de stroomvoorziening tijdelijk worden uitgeschakeld.
Er zijn vooralsnog 3 uitschakeldagen in het programma van de werkzaamheden opgenomen. De eerste uitschakeling vindt plaats op zaterdag 8 februari, tussen de Harnamweg en de Shaanstraat.
Op zowel de tweede zaterdag 29 februari en de derde tevens de laatste uitschakeldatum, zaterdag 8 maart 2020, komt het gedeelte tussen de Shaanstraat en de Ringweg-Zuid aan de beurt.
De onderbreking van de stroomvoorziening zal iedere keer plaatsvinden van 08.00 uur tot 16.00 uur. De elektriciteitsvoorziening zal meteen na de werkzaamheden worden genormaliseerd.
De Energiebedrijven Suriname drukt de buurtbewoners op het hart om heel zorgvuldig om te gaan met voornamelijk alle huishoudelijk apparatuur. Er wordt verzocht om niet meteen, nadat de stroomonderbreking is opgeheven, de stekkers in de stopcontacten te stoppen, maar minimaal 5 minuten te wachten, zodat uw elektronische apparatuur bespaard blijft van eventuele stroomschade.
Huishoudens die beschikken over een hydrofoorinstallatie, worden geadviseerd om genoeg water op te slaan om de 8-uur durende stroomonderbreking te overbruggen.
Zowel de EBS als het ministerie van OWT&C, zijn de plaatselijke bewoners zeer erkentelijk voor het opgebrachte begrip, maar ook voor de geboden medewerking vanaf de werkzaamheden zijn begonnen in het gebied.