Infosessies voor stakeholders baggerproject Surinamerivier

GFC NIEUWSREDACTIE- Het uitbaggeren van de Surinamerivier is weer van start gegaan.

Het ministerie van Openbare Werken hield op 17 september een presentatiebijeenkomst, waarbij behalve OW, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), ACE Consultancy en het Joint Venture baggerbedrijf De Boer-Boskalis breedvoerig zijn ingegaan op de aanpak van het baggerproject.

Het ministerie van Openbare Werken zal als hoofdopdrachtgever van dit megaproject regelmatig informatie verschaffen over het verloop van de werkzaamheden alsook in overleg treden met de stakeholders.

Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civieltechnische Werken ging namens OW in op zaken die te maken hebben met projectmanagement.

MAS-directeur Michel Amafo heeft op zijn beurt het tarievenbeleid uitvoerig in kaart gebracht.

De afgevaardigden Robin Mansour en Robert Bosman van Joint Venture baggerbedrijf De Boer-Boskalis hebben de uitvoering van het project gedetailleerd uiteengezet tijdens hun presentatie, terwijl Vivek Badalchaudhari van ACE Consultancy de presentatiesessie afsloot door nadruk te leggen op de totale controle- en milieuaspecten tijdens de directievoering.

Gedurende deze informatiesessie zijn stakeholders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en waar nodig in discussie te gaan met de presentatoren.

De OW-topman hield op zijn beurt de stakeholders voor dat het van groot belang is soortgelijke informatiemomenten te arrangeren die meerdere malen zullen plaatsvinden tijdens het project. De stakeholders zullen steeds erbij worden betrokken ter informatieverschaffing.

Afgezien van bedrijven die langs de Surinamerivier zijn gevestigd, waren ook boothouders- en vissersverenigingen in voldoende mate vertegenwoordigd om van de juiste informatie voorzien te worden.

Doorslaggevend was het feit dat het project door de Joint Venture De Boer-Boskalis wordt voorgefinancierd. De terugbetaling zal in een later stadium geschieden middels tarieven die geïnd gaan worden van bedrijven die gebruik zullen maken van de rivier.

De belangrijkste reden van deze meeting is volgens de minister om de toekomst van het baggerproject te bepalen. Het ligt in de bedoeling om deze opdrachten langzamerhand over te dragen aan bedrijven die gebruikmaken van de Surinamerivier.

De bewindsman neemt een voorbeeld van andere landen waar dit systeem een succes is geworden. Het OW-ministerie is voornemens uiterlijk december 2021 voorbereid te zijn op de toekomst van de Surinamerivier.

“Het beleid zal worden bepaald in samenspraak met de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)”, voerde minister Riad Nurmohamed voorafgaand aan de presentaties aan.