Infosessie over wet Bescherming Woon- en Leefgebieden

De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft samen met enkele parlementaire initiatiefnemers een infosessie gehouden over de Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden. De sessie was bestemd voor de Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) bij wie er nog misvattingen en als gevolg daarvan ook enige onbegrip bestond over de wetswijziging.

Op 22 december is in de wet Bescherming Woon- en Leefgebieden aangenomen, hiermee is het Decreet Beginselen Grondbeleid van 1982 gewijzigd. Belangrijke bepaling in deze wet is, dat de overheid binnen een bepaalde straal geen concessies aan derden in de directe omgeving van een woongemeenschap mag verlenen.

Toch zijn er door de autoriteiten enkele misvattingen bij personen en groepen in de gemeenschap geconstateerd over de totstandkoming en uitvoering van deze initiatiefwet. Het parlement heeft met de initiatiefwet wijzigingen aangebracht in artikel 4 lid 1 met betrekking tot de L-decreten.

Vrijdag had de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Simons, samen met de overige initiatiefnemers een soortgelijke infosessie met het Traditioneel Gezag van de Afro Surinamers in het Binnenland.(GFC)

Overige berichten