Informatiesessie over cyber veiligheid

Het Institute for International Relations van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (IIR/Adekus) organiseert in samenwerking met de Nationale E-Gov Commissie, een informatiesessie over cyber veiligheid.

Deze sessie is één der vervolg sessies van de “postgraduate course on Cyber Threats and Security” die in 2014 succesvol is uitgevoerd. Die cursus werd toen in samenwerking met het Buro Nationale Veiligheid verzorgd.

James Bynoe, Senior International Cyber and Information Security Expert met als standplaats Barbados, zal een inleiding houden met als titel: “Caribbean Cyber Security 2016: Status , Overview and Recommended Roadmap”.

Suriname is net als de overige landen in de regio niet gevrijwaard van de gevaren van cyberaanvallen en cybercriminaliteit. Het werken aan een veiligheidsstrategie wordt steeds dringender, gelet op de toenemende gevallen van cyber dreigingen en – aanvallen in de wereld.

Hoewel er gewerkt wordt aan een dergelijke strategie zal er alles aangedaan worden om zoveel mogelijk internationale bijstand te verwerven ter ondersteuning van het proces en om te geraken tot een solide strategie voor Suriname. Digitale veiligheid is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving en onze toekomst.

Het IIR/Adekus zal in dit kader steeds weer, gebruikmakend van haar internationale contacten werken aan de verspreiding van actuele informatie en ervaring omtrent deze aangelegenheid, die niet lichtvaardig opgevat moet worden.

De deelnemers zijn afkomstig van diverse overheidsinstanties, parastatale instellingen en private sector die concreet en dagelijks bezig zijn met deze materie.(GFC)

Overige berichten