fbpx

Informatieboekje moet naar Suriname reizende immigranten wegwijs maken

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) in Suriname heeft in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) een informatieboekje samengesteld ten behoeve van immigranten.

Het doel is de vreemdelingen voor te bereiden op hun reis naar Suriname en wegwijs te maken in het land. Ter voorbereiding op de officiële publicatie heeft vrijdag een consultatieronde plaatsgevonden.

De IOM, studenten en deskundigen vanuit de overheid hebben zich bij de introductie van het Surinaams immigratieboek gebogen over het optimaal beschikbaar stellen van informatie. “Het boek is ten behoeve van immigranten, zodat zij makkelijk hun weg kunnen vinden in Suriname”, zegt Rachelle Groenfelt, coördinator afdeling Migratie van BIBIS.

Het boekje, waarin de nodige informatie in het Engels is vervat, is vrijdag niet alleen gepresenteerd maar ook besproken door de diverse aanwezigen.

De functionaris zegt verder dat het boekwerk ook bedoeld is om het land te promoten. “Als immigranten weten wat er in Suriname te halen valt en welke procedures zij moeten volgen om hun zaken in orde te maken, zal Suriname bezoeken stukken aantrekkelijker worden voor hen.”

OOK INTERESSANT
China dreigt na acties Amerikaans oorlogsschip in Zuid-Chinese Zee

Uit vooronderzoek is gebleken dat er reeds informatie beschikbaar is, echter is deze verspreid en alleen in het Nederlands. Het immigratieboek bevat informatie, die vanuit diverse instanties is verzameld. De planning is om de informatie in de volgende fase naar het Portugees, Spaans, Mandarijns en Creol te vertalen.

De verschillende belanghebbenden zullen zich ook gaan verdiepen in het wereldwijd toegankelijk te maken van de informatie in het boek.

“We zijn er heel blij mee dat deze stap is gemaakt richting het vergemakkelijken voor immigranten om hun weg in Suriname te vinden”, zegt Ana Luisa Ferrier – Rozo Lopez, voorzitter van de immigrantenorganisatie Fundación Latinoamericana en Suriname (Funlasu).

Zij wijst erop dat er momenteel weinig informatie beschikbaar is voor buitenlanders voor wat betreft de procedure om legaal te verblijven en werken in het land. Haar organisatie staat verschillende groepen Spaanssprekende buitenlanders bij.

“Er moet nog veel werk verzet moet worden. De informatie die een arts nodig heeft om hier te werken, verschilt met die welke een vakarbeider nodig heeft.”