fbpx

Informatiebijeenkomst voor stakeholders Zwartenhovenbrugstraat

Op initiatief van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) heeft Baitali Group of Company een informatiebijeenkomst gehouden met stakeholders van de Zwartenhovenbrugstraat. Dit in verband met werkzaamheden die verricht zullen worden door het bedrijf op deze belangrijke verkeersader.

“Als projectteam hebben wij gemeend de gemeenschap, maar in het bijzonder de stakeholders vooraf en wel persoonlijk te informeren over wat er gaat gebeuren. Bij zo een complex project heb je ook deze stakeholders nodig om succesvol te kunnen afronden”, geeft Farsi Khudabux, algemeen directeur van Baitali Group of Company aan.

Het project genaamd ‘Vernieuwing van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat’ vangt aan op 15 november 2017. De duur van het project is zes maanden en wel op blok 1.

Blok 1 is dat deel van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Nassylaan en de Keizerstraat.

OOK INTERESSANT
Tienerouders Latour en omgeving krijgen kennis in opvoedingsvaardigheden

De algemeen directeur zegt dat bij de rehabilitatie van deze weg allereerst een lateraalriool wordt aangelegd. Dat is een riool waarop alle huizen en kolken aangesloten worden. Hierna wordt het hoofdriool in het midden van de weg aangelegd.

Om te voorkomen dat het verkeer stremming ondervindt, heeft de afdeling Verkeer van het ministerie volgens het NII samen met het Korps Politie Suriname gezorgd voor de nodige omleidingsroute. “Het eindproduct zal er heel goed uitzien. Je krijgt een goed functionerende riolering, want daar gaat het om. Ook een beetje gedimensioneerd op de komende 30 tot 40 jaar, zodat je daar voor de komende jaren geen zorgen meer aan hebt”, stelt Khudabux.(GFC)