fbpx

Indiase ambassadeur voorstander uitbreiding relatie met Suriname

GFC NIEUWS- Ambassadeur Mahender Singh van India en minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben donderdag in aanwezigheid van enkele stafleden van het ministerie lopende projecten geëvalueerd.
Er zijn afspraken gemaakt om deze projecten vlot verder af te werken. De Indiase ambassadeur gaf ook aan wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding en verdieping van de samenwerking.
Er is onder andere nader ingegaan op de mogelijkheden voor institutionele versterking. Vanuit zijn ervaring hield de ambassadeur een betoog waar Suriname en India de relatie verder kunnen uitbreiden. Hij is de mening toegedaan dat Suriname een zeer gezegend land is en beschikt over vruchtbare grond en kwalitatief goed water.
Tevens gaf de ambassadeur aan dat hij ervan overtuigd is dat Suriname op onder andere agrarisch gebied een hele voorname plaats kan innemen binnen de regio.
Er is afgesproken dat het ministerie van LVV voorstellen zal uitwerken en opsturen naar de ambassadeur waarna zaken verder aangepakt zullen worden.
De Indiase ambassadeur sprak de hoop uit dat er nieuwe samenwerkingsgebieden geïdentificeerd kunnen worden om zodoende mee te helpen de natuurlijke hulpbronnen van Suriname tot ontwikkeling te brengen.

BEKIJK OOK
Controlepost Zanderij weer operationeel