fbpx

Indamming verspreiding Covid-19 bij kwetsbare bevolkingsgroepen in grensgebieden

GFC NIEUWS- De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa Etienne, heeft de landen vandaag opgeroepen om “samen te werken om de gezondheidsrespons binnen hun grondgebied en over de grenzen te versterken,” teneinde de verspreiding van Covid-19-gevallen onder migranten en kwetsbare bevolkingsgroepen in grensgebieden te beperken.
“De meeste grenssteden ontbreken een robuuste gezondheidsinfrastructuur en kwalitateit van en de toegang tot de diensten zijn vaak. Door de beperkte ziekenhuisfaciliteiten vertrouwen ze vaak op laboratoria met beperkte capaciteit en kleine klinieken die gemeenschappen dienen in uitgestrekte stroomgebieden,” zei de directeur van PAHO. De toename van de overdracht van Covid-19 in deze gebieden “is reden tot ernstige bezorgdheid en onmiddellijke actie.”
In de Amerika’s: “We naderen snel 4 miljoen gevallen en de epidemie neemt nog steeds toe in de regio,” zei ze, met bijna 203.600 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Momenteel zijn de Verenigde Staten goed voor 54% van alle gevallen in de Amerika’s en Brazilië voor 23% van alle gevallen. ‘En we zien de transmissie niet vertragen. Dat is het geval in bijna alle landen in Latijns-Amerika en enkele in het Caribisch gebied.”
“Hoewel de meeste infecties in de regio worden gemeld in grote steden, waar economische ongelijkheid en bevolkingsdichtheid brandstoftransport veroorzaken, tonen onze gegevens een zorgwekkende trend naar hoog transport in grensgebieden.” Zei Etienne vandaag in een persconferentie.
PAHO blijft bijvoorbeeld bezorgd over Haïti en de Dominicaanse Republiek, die een actieve grens delen en blijven nieuwe gevallen rapporteren.
De PAHO-directeur verwees naar een transmissiepiek in het noorden van Costa Rica, rond de grens met Nicaragua, evenals in Frans-Guyana, dat aan Brazilië grenst, en een toename van het aantal gevallen in buurlanden zoals Suriname. Daarnaast is er een continue transmissie in de noordelijke staten van Brazilië aan de grens van Guyana en Suriname; het Amazonegebied waar Venezuela, Brazilië en Colombia elkaar kruisen; en de grenzen tussen Peru, Brazilië en Colombia.
Etienne zei dat PAHO-landen ondersteunt “om de verspreiding van Covid-19 in grensgebieden aan te pakken, hetzij door een lokale aanwezigheid te vestigen, hetzij door de capaciteit van lokale gezondheidsautoriteiten te vergroten.” Ze haalde voorbeelden aan, waarin PAHO de lokale capaciteit in grensgebieden met veldkantoren in de Amazone versterkte, migranten aan de grens tussen Venezuela en Colombia ondersteunde en met VN-partners samenwerkte in een triagecentrum aan de grens tussen Haïti en Dominicaanse Republiek.
Het versterken van de eerstelijnszorg in grensgebieden en het delen van informatie over de grenzen heen zijn belangrijke stappen die landen kunnen nemen om het respons op Covid-19 te verbeteren, zei Etienne. “Noodvoorzieningen en piekpersoneel zullen nodig zijn als back up voor de lokale capaciteit tijdens de pandemie” in grensgemeenschappen en onder voorbijgaande bevolkingsgroepen, en informatie over preventie moet worden gedeeld in talen en formaten die verschillende culturen kunnen begrijpen, voegde ze eraan toe.
De PAHO-directeur riep op tot partnerschap en samenwerking om de kwestie in de regio van de Amerika’s aan te pakken en benadrukte de noodzaak van “solidariteit met de gemeenschappen die het meest door het virus worden getroffen.”
“Dit zijn dagloners, migranten en mensen die elke dag op de informele economie vertrouwen om te overleven. Ze behoren tot de meest kwetsbare groepen voor Covid-19 en hebben de minste kans op zorg. We hebben de verantwoordelijkheid om ze niet achter te laten,” zei ze.
Stigma en discriminatie van migranten of dagloners die het meest kwetsbaar zijn voor Covid-19 “hebben geen plaats in onze regio. Nu niet, nooit, en vooral niet tijdens een pandemie. Ik reken erop, dat alle lidstaten deze waarden hooghouden, zodat we samen onze gemeenschappelijke vijand kunnen verslaan: Covid-19,” zei de PAHO-directeur.

BEKIJK OOK
Paris Club akkoord met schuldherschikkingsvoorstel van ruim US$ 100 miljoen