fbpx
Inclusieve en duurzame economische groei

Enkele beschouwingen over het tweede Competitiveness Forum

De Competitiveness Unit Suriname (CUS) organiseerde in maart 2015 haar tweede Competitiveness Forum “Building Together a Strategic Economic Plan for Suriname; an Inclusive Approach.” De presentaties, de paneldiscussies en de vragen van de deelnemers, leverden veel algemene bouwstenen op voor het opstellen van een breed gedragen langere termijn ontwikkelingsvisie.

Landen die gezegend zijn met natuurlijke hulpbronnen moeten deze fysieke assets kapitaliseren. De exploitatie van deze rijkdommen moet echter geen ‘curse’ gaan vormen, was de inzet van de meeste sprekers. De valkuil van de ‘Dutch Disease’ moet vermeden worden door een wijs overheidsbeleid.

Suriname moet haar rijkdommen verkregen uit haar grondstoffen, benutten voor een betere welvaartsspreiding en duurzame economische groei door in het bijzonder te investeren in de diversificatie van de productiestructuur, en in onderwijs, scholing en training van de bevolking. Hierbij is het opzetten van een Spaar- en Stabilisatiefonds voor ‘rainy days’ een vereiste. De afhankelijkheid van de wereldmarktprijzen voor grondstoffen brengt nu eenmaal met zich mee dat elke regering volatiliteit management in haar beleid moet inbouwen en daarvoor de juiste instituties in het leven moet roepen.

Benadrukt werd dat diversificatie echter geen obsessie moet zijn, maar het resultaat van een weloverwogen beleid gebaseerd op Research & Development, en onderbouwd worden door het cijfermatig aantonen van de haalbaarheid op micro-, meso- en macro niveau voor de verschillende sectoren. Van belang bij deze visie was ook de stelling dat diversificatie een planmatige ruimtelijke grondslag moet hebben op basis van Groeipolen.

De comparatieve voordelen van een nieuwe goudmijn in Oost Suriname bijvoorbeeld, moeten benut worden om daar ruimtelijk, financieel en economisch, een goed investeringsklimaat te vestigen voor de ontwikkeling van andere sectoren en hierdoor een groeipool creëren. De overheid moet daarbij faciliteren met een ruimtelijk plan en vestigingsfaciliteiten.

Ook het opzetten van een ‘Industrial & Commercial Parc’ – bij de overheid in voorbereiding – zou de basis moeten vormen voor een groeipool gebaseerd op een plan voor economische zonering. De benadering van groeipolen in relatie tot diversificatie zal een halt moeten toeroepen aan de chaotische groei van Groot Paramaribo met alle negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van ons land. Vermijd de ‘Middle Income Trap’ was een andere kwestie die ter discussie werd gesteld.

Door een relatief snelle economische groei worden landen, waaronder Suriname, gerekend tot de groep van ‘middeninkomens’ landen. Dit is zichtbaar door de plaats die Suriname inneemt op de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum.

Door een aantal factoren, zoals het ontbreken of slecht functioneren van noodzakelijke instituties; een belastingsysteem dat niet is ingericht als sturingsmechanisme voor duurzame ontwikkeling; het onvoldoende toepassen van innovaties; een onderwijssysteem dat onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt, en vanwege andere obstakels, lukt het ons land echter nog niet om door te groeien naar de groep van landen met per capita hoge inkomens.

Ook de ‘Productivity Gap’ tussen Latijns Amerikaanse en Caribische landen enerzijds en geïndustrialiseerde en opkomende economieën in verschillende delen van de wereld anderzijds, speelt een rol van betekenis bij het bereiken van inclusieve en duurzame economische ontwikkeling.

De Inter-American Development Bank timmert al jaren aan de weg met analyses en beleidsaanbevelingen voor landen in onze regio om de ‘productivity gap’ te dichten. “Rethinking Productive Development” is dan ook het nieuwe jaarrapport van de IADB. Volgens een van de inleiders zou Suriname met een vergelijkbare productiviteit als die van de Verenigde Staten van Amerika, een groei van 70% van het per capita inkomen kunnen bewerkstelligen.

‘Be aware of the Iceberg’ was ook de stelling van de laatste inleider. We zien vaak alleen maar het topje van de ijsberg, maar het brede draagvlak onder water bestaat uit KMO’s, de kleine en middelgrote bedrijven die werkgelegenheid creëren en zorgen voor economische stabiliteit.

Deze stelling werd door een van de inleiders geplaatst in de context van zijn andere vier imperatieven voor inclusieve en duurzame economische groei: – een groot draagvlak creëren voor nationale verandering; – het vormen van clusters om geweldig goede producten en diensten op de markt te brengen; – het vermijden van de ‘survival trap’; – en Publiek-Private samenwerking om te kunnen concurreren met andere landen.

Het erkennen van de samenstelling van de ‘Iceberg’, het dichten van de ‘Productivity Gap’, het vermijden van de ‘Middle Income Trap’ en van de ‘Dutch Disease’, brengen echter met zich mee dat de samenleving moet gaan denken in termen van veranderingen, een paradigma shift. ‘Out of the box thinking’ is nodig. Maar binnen het gezin, op onderwijsinstituten en op het werk, is conformistisch denken nog algemeen aanvaard. De Power Distance is groot, het ‘gezag’ bepaalt, risico’s die ‘anders denken’ met zich mee brengt, worden zo veel mogelijk vermeden.

Wil men echter werkelijk verandering brengen in de ontwikkelingsrichting van ons land en inzetten op inclusieve duurzame economische groei, dan moeten ook deze onderliggende oorzaken die een pardigma shift tegenhouden, onderkend en aangepakt worden.

Het was dan ook verfrissend nieuw in deze tweede door de CUS georganiseerde Competitiveness Forum, dat er niet alleen ruimte werd geboden aan sprekers die het thema vanuit een economisch denkpatroon belichtten, maar ook Steven Coutinho, MBA, de gelegenheid gaf zijn visie op veranderen in zijn presentatie “The Role of Culture in Suriname’s Productivity” met de aanwezigen te delen. Hij schreef hierover zijn boek “Thinking Outside Nature’s Box’ – Strategies for economic development in Suriname.”

Marion Maks
Socioloog

Meer nieuws

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…