Inbreuk op financiële privacy burgers door digitaliseren financiën

GFC NIEUWSREDACTIE- Door het digitaliseren van de financiën zal controle kunnen worden uitgeoefend op de financiën, c.q. besteding van elk een van ons.

Hierdoor wordt er ongewenst inbreuk gepleegd op onze financiële privacy welke hoog in het vaandel staat, schrijven bezorgde burgers in een open brief aan de banken.

Hieronder de open brief

Naar aanleiding van het nieuwsartikel van 16 februari “Financiën wil snel herstel financieel verkeer”, willen wij namens grote delen van de Surinaamse samenleving uw aandacht voor het volgende vragen.

Suriname is een rijk en gezegend land en zoals alle landen in de wereld worden wij ook geconfronteerd met het Covid-19-gebeuren dat gepaard gaat met een heleboel ontwikkelingen bijvoorbeeld “The Great Reset” zoals dat wordt genoemd. Zo maken wij ook als klein maar gezegend land deze ontwikkeling door.

Echter hebben wij geconstateerd dat “The Great Reset” met bepaalde van haar initiatieven zowel in de wereld als ook in Suriname niet in goede aarde valt, omdat gebleken is dat de mens een belangrijke mate van vrijheid ontnomen wordt.

The Great Reset houdt o.a. ook in, het digitaliseren van onze financiën waardoor wij niet meer over de huidige cash middelen zullen kunnen beschikken en wij niet langer naar eigen inzicht en privacy zullen kunnen handelen.

Door het digitaliseren van de financiën zal controle kunnen worden uitgeoefend op de financiën / besteding van elk een van ons. Hierdoor wordt er ongewenst inbreuk gepleegd op onze financiële privacy welke hoog in het vaandel staat.

Het digitaliseren zal ook nog andere grote gevolgen hebben voor grote delen van de bevolking en de gevolgen zullen niet te overzien zijn.

Enkele problemen/gevolgen zijn:

A. Het constant uitvallen van elektriciteit en internet verbinding of eventuele optredende software problemen zullen zeker impact hebben op het uitvoeren van digitale handelingen die direct of indirect desastreuze gevolgen zullen hebben op het leven van de doorsnee Surinamer, omdat de leefgewoonten van de Surinamer een hele andere is dan van hen in het buitenland. De leefomstandigheden van de doorsnee Surinamer is complexer.

B. Een grote groep met name onze seniorenburgers zullen dit alles niet kunnen bijbenen.

C. Tevens is dit ook een schending van privacy en schending van de vrijheid van de mens.

Naar aanleiding van het bovenstaande eisen wij:

– Dat uw bankinstellingen niet zomaar zonder duidelijke publiekelijke informering en transparantie over zal gaan tot de implementatie van een wereld digitaal finaciëel systeem ook wel bekend als het “Cashless Society System”.

– Men mag dus niet eigendunkelijk, zonder het publiek, of te wel de wettelijke financiële eigenaren, zonder duidelijke toestemming, geen 100% cashloze maatschappij eenzijdig opstarten, anders zullen zonder meer ook onze tastbare financiën vervangen moeten worden met andere fysieke financiële waarden zoals goud en/of zilver.

Het mag NIMMER zo zijn dat de bank als zijnde financiële dienstverlener haar plannen met betrekking tot de aan haar toevertrouwde financiële eigendommen heimelijk verandert en onze gelden in digitale vorm, eindeloos in haar eigen bezit neemt en daar zodanig als een nieuwe eigenaar beheert.

Dit is gelijk aan slinkse ontvreemding van al onze financiële eigendommen.

Puur digitaal houdt economisch in feite, ook niks in, als er (voor de klant eigenaren) in deze fysieke wereld niks (0,0) tastbaar en waardevol opneembaar tegenover staat, zoals goud en/of zilver.

Het is anders vergelijkbaar met een computerspel met simpel uit niets gecreëerde digitale creditjes en tot zo’n niveau mag de totale wereld economie absoluut niet worden gedegradeerd of op worden gebaseerd.

Dit is grootschalige diefstal, voor de gekhouderij en oplichting op wereldniveau.

Het manipuleren van onze fysieke financiële eigendommen tot niet fysieke eigendommen, dus in de vorm van digitaal eigendom, weerhoudt een ieder om direct toegang te hebben tot zijn eigen fysieke eigendom en verandert banken van financiële dienstverlener tot financiële gezagdragers of controleurs van ons financieel eigendom, omdat zij dan nooit meer gelden hoeft te verzilveren in bijvoorbeeld ons welbekende cashgelden.

Derhalve roepen wij alvast onze banken op om onze fysieke omzettingsmogelijkheden nooit te beperken of volledig te vervangen met een digitaal systeem zonder om ons fysiek Goud of Zilver ervoor terug te geven, want dat is pas serieus waarde dragend.

Het volk en de banken zijn zich er ook van bewust dat de banken stand houden zolang men niet massaal besluit eigen gelden of waardevolle goederen rechtmatig binnen 1 dag van de bank weg te halen.

Wij doen daarom een ernstig en dringend beroep op de Centrale Bank van Suriname en onze banken om, rekeninghoudend met hun functie als financiële dienstverleners, zij slechts deze functie, betrouwbaar blijven bekleden, want totale machtsuitoefening over onze eigendommen is onacceptabel.

Indien u als bankinstelling geen fysiek goud of zilver heeft om het betaalmiddel ook lokaal waardevol met goud en/of zilver te vertegenwoordigen of te vervangen bent u dan niet bereid of instaat het financieel verkeer, onze tastbare financiën, verantwoordelijk en oprecht in de nabije toekomst te beheren.

Het volk is algemeen hieromtrent van mening dat het tastbaar financieel eigendom, nimmer zal mogen verdwijnen want dat is het bewijs en het uitmakend verschil van de fysieke eigenaarschap tussen de bank als financiële dienstverlener en haar cliënt als eigenaar.

Stg. Suriname To The Top, namens de bezorgde Surinaamse burgers