fbpx

Inaugurele buitengewone tussentijdse topontmoeting staatshoofden en regeringsleiders OACPS

GFC NIEUWS- Onder leiding van president Uhuru Kenyatta van Kenia heeft de inaugurele buitengewone tussentijdse vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Organisatie van Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische Staten (OACPS) plaatsgevonden.
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, heeft namens president Desiré Bouterse woensdag samen met een technische delegatie deze virtuele topontmoeting bijgewoond.
Vermeldenswaard is dat deze organisatie in Nairobi in december 2019 is geproclameerd tijdens de negende Reguliere Vergadering van de Staatshoofden van de Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische Staten en de nieuwe Secretaris-Generaal zijn ambtstermijn is aangevangen op 1 maart jongstleden.
Suriname heeft hiertoe in Brussel op 11 maart de ondertekening gedaan van de herziene Georgetown Overeenkomst, welke de transformatie van de regionale groep (ACP) naar een Internationale Organisatie(OACPS) tot stand heeft gebracht. Inmiddels is deze herziene Overeenkomst geratificeerd door De Nationale Assemblee.
Vermeldenswaard is dat tijdens deze topontmoeting Staatshoofden, Regeringsleiders en Ministers van Buitenlandse Zaken, van de 79 lid landen zich onder meer hebben gebogen over de huidige mondiale situatie en de gezamenlijke inspanningen en uitdagingen inzake de Covid-19-pandemie, inclusief de sociaaleconomische effecten.
Het belang van mondiale solidariteit is ettelijke malen benadrukt, waarbij vertegenwoordigers van de drie regio’s binnen deze Organisatie, erop hebben gewezen dat de intraregionale dimensie een belangrijk aspect blijft binnen het raamwerk van zuid-zuid samenwerking.
De voorzitter van de CARICOM, premier Mia Amor Mottley, heeft in haar toespraak zich met name sterk gemaakt voor flexibele toegang tot en beschikbaarheid van concessionele financiering bij internationale financiële instellingen.
Een belangrijk onderdeel van deze topontmoeting was tevens de dialoog met ontwikkelingspartners, waaronder de Presidenten van Frankrijk en de Europese Commissie en de leiders van Noorwegen, Canada en Australië.
De VN secretaris-generaal, António Guterres en de Directeur-Generaal van de Wereld Gezondheids Organisatie, Thedros Adhanom Ghebreyesus hebben tevens geparticipeerd in deze ontmoeting en hun volle ondersteuning toegezegd aan de OACPS.
De vergadering heeft geresulteerd in de aanname van een gezamenlijk communiqué, waarin belangrijke uitgangspunten voor de organisatie zijn opgenomen en de wereld wordt opgeroepen om gezamenlijke ten strijde te trekken tegen deze pandemie in tegenstelling tot een geopolitieke strijd.

BEKIJK OOK
Meteorologische Dienst Suriname sluit tropische storm niet uit